Architectuur

Studie

Tijdens de opleiding Architectuur aan de Academie voor Bouwkunst in Arnhem leer je een architectonisch ontwerp maken op een systematische manier. 

Ontwerpen en bouwen vormen samen de kern van het onderwijs. Je leert welke partijen en betrokkenen binnen het ontwerpproces een rol spelen. Je wordt getraind om een standpunt in te nemen. Dit geeft je instrumenten in handen om jouw rol als auteur van het ontwerp en regisseur van het proces in te vullen. Na het derde jaar kun je kiezen voor de specialisatie Architectuur in context.

ArtEZ Academie van Bouwkunst - introductie 

Binnenschools curriculum

Het binnenschoolse curriculum bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontwerpateliers

In het eerste jaar zijn er vier ontwerpoefeningen (materiaal, ruimte, context, integraal) die samen het Ontwerplab (16 ec) vormen. In het tweede en derde jaar zijn er lange (15 weken) en korte (7 weken) ateliers die met gemengde groepen studenten worden gevolgd. Per studiejaar bestaat de studielast van de ontwerpateliers uit 16 ec.

Colleges – oefeningen

Het college- en oefeningenprogramma is jaargebonden. In het eerste studiejaar ligt de nadruk op basisvaardigheden (Tekenen, Documenteren, Publiceren) en colleges (Stedenbouw, Landschap, Architectuurgeschiedenis, Cultuurbeschouwing). In het tweede en derde jaar worden de colleges verdiept, onder andere door de oefeningen, Gebouwanalyse in het tweede jaar en de Onderzoeksvaardigheden in het derde jaar. Gemiddeld is de studielast per semester 4 ec.

Extra Curriculair

Het extra-curriculaire programma bestaat uit excursies, die in het voorjaar zijn geprogrammeerd, en het januariprogramma Plein. Plein bestaat uit workshops die ieder jaar rond een ander thema worden georganiseerd. Ieder studiejaar wordt afgesloten met een slotweekeinde. De afgelopen jaren zijn in het slotweekeinde steden als Straatsburg, Manchester en Lyon bezocht. De gemiddelde studielast per jaar is 4 ec.

Afstudeerproject

Het vierde jaar van het binnenschools curriculum is geheel gewijd aan het afstudeerproject. Er is veel ruimte om zelf je afstudeerproject in te richten: onderwerp, mentor, ontwerpmethode en werkwijze stem je af op het onderwerp van jouw keuze. De voortgang van het afstuderen wordt gemeten via schouwen (tussentijdse presentaties). Bij de eindpresentatie van het afstudeerproject is een gecommitteerde aanwezig. Het afstuderen heeft een studielast van 30 ec.

Buitenschools curriculum

Naast het binnenschoolse curriculum is er ook een buitenschools curriculum. Dit bestaat uit relevante werkzaamheden in de beroepspraktijk. Tijdens je studie wordt de ontwikkeling in de beroepspraktijk gevolgd via praktijkportfolio’s en intervisie. Hiermee verdien je 30 ec per jaar.


Lesdagen en -tijden

Vrijdag 9.00 - 18.00 - Ontwerponderwijs

Zaterdag 9.00 - 13.00 uur - Colleges en oefeningen.

Daarnaast ben je wekelijks 20 tot 32 uur werkzaam bij een architectenbureau.