Architectuur

Studie

Tijdens onze masteropleiding Architectuur leer je een architectonisch ontwerp maken op een systematische manier. Je krijgt daarbij geen vast ontwerprecept aangereikt, maar je leert je eigen ontwerpalgoritme te ontwikkelen; jouw manier om tot een voldragen ontwerp te komen

Ontwerpen en bouwen vormen samen de kern van het onderwijs. Je leert welke partijen en betrokkenen binnen het ontwerpproces een rol spelen. Je wordt getraind om een standpunt in te nemen. Dit geeft je instrumenten in handen om jouw rol als auteur van het ontwerp en regisseur van het proces in te vullen.

Ontwerpateliers

In het eerste jaar zijn er vier ontwerpoefeningen (materiaal, ruimte, context, integraal) die samen het Ontwerplab (16 ec) vormen. In het tweede en derde jaar zijn er lange (15 weken) en korte (7 weken) ateliers die met gemengde groepen studenten worden gevolgd. Per studiejaar bestaat de studielast van de ontwerpateliers uit 16 ec.

Programma

Het college- en oefeningenprogramma is jaargebonden. In het eerste studiejaar ligt de nadruk op basisvaardigheden (Tekenen, Documenteren, Publiceren) en colleges (Stedenbouw, Landschap, Architectuurgeschiedenis, Cultuurbeschouwing). In het tweede en derde jaar worden de colleges verdiept, onder andere door de oefeningen, Gebouwanalyse in het tweede jaar en de Onderzoeksvaardigheden in het derde jaar. Gemiddeld is de studielast per semester 4 ec.

Onderzoek

Een deel van het onderzoeksprogramma bestaat uit excursies, die in het voorjaar zijn geprogrammeerd, en het januariprogramma Plein. Plein bestaat uit workshops die ieder jaar rond een ander thema worden georganiseerd. Ieder studiejaar wordt afgesloten met een slotweekeinde. De afgelopen jaren zijn in het slotweekeinde steden als Manchester, Lyon, Wolfsberg, Leipzig en Frankfurt bezocht. De gemiddelde studielast per jaar is 4 ec.

Bekijk de publicaties van Plein en onze excursies in de bibliotheek.

Afstudeerproject

Het vierde jaar is geheel gewijd aan het afstudeerproject. Er is veel ruimte om zelf je afstudeerproject in te richten: onderwerp, mentor, ontwerpmethode en werkwijze stem je af op het onderwerp van jouw keuze. De voortgang van het afstuderen wordt gemeten via schouwen (tussentijdse presentaties). Het afstuderen heeft een studielast van 30 ec.

Beroepspraktijk

Naast het onderwijsaanbod worden ook de werkzaamheden in de beroepspraktijk beoordeeld. Alle relevante werkzaamheden leveren studiepunten op. Tijdens je studie volgen we de ontwikkeling van je werkzaamheden in de beroepspraktijk via praktijkportfolio’s en intervisie. Ieder semester beoordeelt een speciale groep docenten de portfolio’s. Hiermee verdien je 30 ec per jaar.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten komen uit de actuele beroepspraktijk. Ze werken onder meer als architect, stedenbouwkundige, historicus, onderzoeker, beeldend kunstenaar en landschapsarchitect.