Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Academieprijs en Scriptieprijs voor studenten Graphic Design en INterieurarchitectuur

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Architectuur en...
  • ArtEZ-prijswinnaars

Op de finalsexpositie van de Academie voor Art & Design in Zwolle laten alle afstuderende studenten hun werk zien. Bij hun beeldend eindwerk hoort ook een scriptie. En dat zijn op een kunstacademie geen ingebonden A4-tjes, maar vaak prachtige boekwerken. En die zijn een prijs waard. Ieder jaar reikt de Academie daarom de Academieprijs en de Scriptieprijs uit voor de twee beste scripties van dat jaar.

Academieprijs en Scriptieprijs voor studenten Graphic Design en INterieurarchitectuur

Criteria waarop voor de Academieprijs op geselecteerd wordt zijn onder andere: maatschappelijk relevantie en impact, de beeldende kwaliteit, kritische relevantie, dialoog met het onderwerp, verrassend materiaalgebruik en een adequaat uitgewerkte onderzoeksopzet. Criteria waarop voor de Scriptieprijs geselecteerd wordt zijn onder andere: omgevingsgerichtheid, relevantie, connectie met eigen werk en/of eigen ontwikkeling, originele invalshoek en elegantie van taalgebruik. Uit de veelbelovende selectie van dit jaar kwamen de volgende winnaars uit de bus.

Academieprijs: Sabien Imming

Afgestudeerd aan de bachelor Graphic Design. Titel: SLEUTELS TUSSEN JE KNOKKELS

Uit het juryrapport: "Aan de hand van schokkende persoonlijk ervaringen neemt Sabien Imming ons mee langs verschillende invloeden van beeldcultuur en stereotypering die allen bijdragen aan vormen van seksueel geweld. Op indrukwekkende wijze belicht ze de beeldvorming van de objectivering van vrouwen, én belicht ze de beeldvorming van die beeldvorming. Hoewel haar -terechte- verontwaardiging in de tekst voelbaar is, drijft ze de lezer naar een collectief gevoel van onrecht en onbehagen dat niet polariseert, maar aanspoort tot actie. Haar verhaal is doorvlochten met duidelijk herkenbare visuele voorbeelden die zorgvuldig zijn geplaatst en haar argumentatie versterken. Met deze scriptie toont ze aan veel controle en zeggenschap te hebben over het onderwerp en gebruikt ze deze vaardigheid om een krachtige impuls te geven aan het maatschappelijke debat."

Het raakt me enorm dat een onderwerp wat zo veel met mij doet, ook zo veel met anderen doet. Ik heb fijne en positieve reacties gekregen en ook zeer interessante gesprekken gehad met bezoekers van de finals expo.
Sabien Imming

Bekijk Sabiens finalswerk

Scriptieprijs: Siyao Yu

Afgestudeerd aan de bachelor INterieurarchitectuur. Titel: HET ALTERNATIEF VOOR DE NON-PLACE 

Uit het juryrapport: "De scriptie vertrekt vanuit een persoonlijk verhaal van “non-placement” tegen een multiculturele achtergrond. Ragfijn wordt een analyse gemaakt van een langlopende ontwikkeling van mondialisering, commodificatie en non-identificatie aan de hand van haar verschijningsvormen binnen de architectuur. Hierin komt een diep begrip naar voren van de samenhang tussen de laat-kapitalistische Super-moderniteit en de bewuste creatie van de “non-place” als instrument voor diens eigen propagatie. Siyao Yu maakt hierbij steeds de connectie wat dit voor haar als individu betekent en hoe ze hierop wil reageren door met haar ontwerp een nieuwe plek voor eigenheid en identiteit wil creëren. Ze maakt daarmee ook inzichtelijk wat het stelselmatig ontmantelen van culturele identiteit voor elk individu zou kunnen betekenen, waardoor haar scriptie een extra dimensie heeft gekregen."

Bekijk Siyao's finalswerk

Nominaties

Naast bovenstaande winnaars waren ook geselecteerd voor de Academieprijs: Birgit ten Have, Iris Hoekstra, Dodde Schimmel, Hillianne Leupen, Mina Rassouli, Lisa Reilink, Amber Hyacinth, Carlyn Westerink, Valérie van Looij, Maria Bronsema. Voor de Scriptieprijs waren ook geselecteerd: Launa Visser, Zoë Rullens, Sabien Imming, Mina Rassouli, Maren Smith, Sarah Vandercruysse, Johan Steller, Nicoline Goris.