Toneelschool

Visie

Ernst Braches
Hoofd Toneelschool

Visie

Afgestudeerde acteurs aan de Toneelschool leveren vanuit een persoonlijke artistieke visie een inhoudelijke en vernieuwende bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. Ze brengen veranderingen teweeg in het werkveld. Ons onderwijs geeft studenten een stevige vakmatige basis en mogelijkheden zich te specialiseren binnen theater en film.

Open dag 2017 - Voorstelling A very cliche feminine play
Open dag 2017 - Voorstelling A very cliche feminine play, foto: Lara Struik

Theorie aan de Toneelschool

Het theorie-onderwijs is nauw verbonden met praktijklessen. Reflectie, onderzoek en het verwerven van kennis zijn belangrijke pijlers. Vakken als filosofie, dramaturgie en filmanalyse stellen de student in staat een breed bewustzijn over de wereld en de kunsten te ontwikkelen.

Samenwerking met de beroepspraktijk

Docenten zijn werkzaam als acteur, regisseur of dramaturg in het beroepsveld. Projecten worden in samenwerking met producenten en theaters opgezet. We onderhouden nauwe banden met regisseurs, vertegenwoordigers van gezelschappen en castingbureaus. Dankzij deze voortdurende dialoog tussen de Toneelschool en de beroepspraktijk sluit de opleiding nauw aan op het werkveld. 

Ook internationaal werken we samen. We hebben een uitwisselingsprogramma met verschillende theaterscholen binnen Europa, waaronder KUG Graz, KASK Gent en RITS Brussel.

Verdieping in regisseren, schrijven of muziektheater

Wie in Arnhem studeert, kiest voor een studie als acteur. Studenten kunnen in het tweede gedeelte van hun studie gebruik maken van de vrije studieruimte om zich te verdiepen in bijvoorbeeld regisseren, schrijven of muziektheater. Na je studie kun je aan het werk voor theater, film en televisie.