Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Toneelschool
Menu Toneelschool

Studie

Studie

Het studieprogramma van de Toneelschool is gericht op groei naar zelfstandigheid, zodat jij samen met anderen het werkveld kunt vormgeven. 

Studie-opbouw

 • In het eerste jaar leer je al spelend jezelf beter kennen. Je onderzoekt verschillende speltechnieken en vaardigheden en ontdekt je mogelijkheden en valkuilen. Hoe kom je van idee tot scène? Welke manier werkt het beste voor jou? Hoe werk je met anderen samen? 

  Dit alles gebeurt in lessen, trainingen en werkcolleges. 

 • In het tweede jaar volg je nog altijd de vaste trainingen en lessen. Je verdiept je onderzoek. In projecten word je uitgedaagd om wat je in lessen hebt geleerd samen te brengen in voorstellingen en presentaties. 

 • In het derde jaar van de opleiding bevraag en onderzoek je je eigen kunstenaarschap en stel je met je mentor je eigen studieprogramma samen. Ook bereidt de opleiding je voor op werken in de beroepspraktijk. Je schrijft een afstudeerplan, waarin je uiteenzet hoe je jouw afstudeerprogramma wilt vormgeven. In het laatste jaar van de acteursopleiding verwachten we dat je opstelt als een zelfstandige, ondernemende acteur. 

 • In de laatste anderhalf jaar leg je verbinding met de beroepspraktijk en leer je je in deze beroepspraktijk te manifesteren.

  Afstudeervoorstelling

  Gedurende de opleiding is er ruimte om eigen voorstellingen te maken. In je vierde jaar maak je een afstudeervoorstelling die je presenteert in een professioneel theater. 

  Stage

  Verder is een spelstage een vast onderdeel van je afstuderen. Deze stages regel je in principe zelf, je wordt hierin begeleid door je mentor.

  Internationaal

  We stimuleren je om ook internationaal ervaring op te doen. Je ontdekt niet alleen nieuwe technieken, maar ontwikkelt ook nieuwe vaardigheden. 

  Op dit moment onderhoudt de Toneelschool in Arnhem een uitwisselingsprogramma met verschillende theaterscholen binnen Europa, waaronder KUG Graz en KASK Gent. 

Moe Ziek - Derron Lurvink, foto door Bart Grietens

Wat leer je bij de Toneelschool?  

De ArtEZ Toneelschool is een kleinschalige vierjarige theateropleiding op hbo-niveau. De techniek van het acteren vormt de basis van het studieprogramma. Je volgt praktijk- en theorielessen en reflecteert op het werk van anderen en op dat van jezelf. In spelprojecten integreer je je opgedane kennis. Je creëert je eigen werk op de vloer; als makende speler sta je in je afstudeerjaar al middenin het werkveld. Tijdens je hele studie word je gecoacht door je mentor.  
 
Binnen het studieprogramma van de theaterschool is er veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling als kunstenaar. Je kunt je bijvoorbeeld verder verdiepen in regisseren, schrijven of muziektheater.    

Opbouw van het studieprogramma 


Acteren bestaat uit een palet van verschillende vaardigheden. Een goede acteur heeft niet alleen een groot interpreterend vermogen, maar is als (mede)maker ook actief betrokken in een creatief proces.  
 
Je volgt zowel praktijk- als theorielessen. In het eerste jaar krijg je veel verschillende vaardigheden aangereikt op het gebied van tekstbehandeling, zang, beweging en spel.  
De praktijklessen zijn stevig verbonden met het theoretisch onderwijs. Door vakken als filosofie, dramaturgie en filmanalyse ontwikkel je een breed bewustzijn over de wereld en de kunsten. We verwachten dat je naarmate de studie vordert je eigen projecten opzet en zelf voorstellingen maakt. Dat doe je, binnen én buiten de opleiding, altijd in samenwerking met anderen.  

Studiebegeleiding 

Tijdens de opleiding draait het om jouw individuele ontwikkeling. Door de kleinschaligheid van de opleiding kunnen wij iedere student intensieve begeleiding bieden. Een mentor begeleidt je gedurende de hele opleiding. 

Inclusiviteit en diversiteit

Zowel op de werkvloer als in het lesprogramma werken we aan een inclusieve en diverse opleiding, omdat:

 • we verschillende verhalen willen kunnen vertellen,
 • een inclusieve Toneelschool met een diverse docenten- en studentenpopulatie daarvoor een voorwaarde is,
 • de opleiding deel uitmaakt van een veranderende maatschappij.

Faciliteiten 

De opleiding beschikt over diverse moderne, ruime studio’s, theaterzalen, theorielokalen en een mediatheek. Studenten kunnen zelf studio’s reserveren.   

Lessen en projecten

We werken samen met theaters en producenten bij het vormgeven van ons onderwijs. Zo zijn er muziektheaterprojecten samen met de Veenfabriek, presentatiemogelijkheden bij de Toneelschuur, zaal 3 en het NNT. De afstudeervoorstelling wordt geproduceerd met een partner in de beroepspraktijk en bij die partnerinstelling gepresenteerd. Ook worden lessen ten behoeve van casting gegeven door professionals.

Stages en producties

We werken samen met productiehuizen en gezelschappen. Zo treedt Theater Oostpool op als producent bij de voorstelling die het derde jaar speelt. Studenten lopen stage bij gezelschappen en productiehuizen waarmee de opleiding nauwe banden onderhoudt, bijvoorbeeld NT Jong, Toneelschuurproducties, NNT en Oostpool. 

In het vierde jaar worden studenten begeleid door een individuele mentor, een expert uit het werkveld. Deze mentor fungeert eveneens als stagebegeleider.

Onderzoek

Gedurende de hele opleiding ontwikkel je je onderzoekend vermogen. Onderzoek speelt zich af op het vlak van acteren, in de praktijk en in geschreven vorm. Een van de onderdelen van onderzoek is de scriptie waar je niet spelend of makend onderzoek doet, maar schrijvend en reflecterend.

Al vroeg in het werkveld

Door onze nauwe samenwerking met het werkveld, kun jij jouw vaardigheden optimaal ontwikkelen. Door de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je positie in de beroepspraktijk in te nemen.

Studeren in Arnhem 

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Arnhem.