Popacademie

Basgitaar

De hoofdvakles gaat intensief in op het ontwikkelen van baslijnen. Je eigen stijlverkenning wordt ondersteund en je ontwikkeling in veelzijdigheid, solistische vaardigheden en inzetbaarheid wordt gestimuleerd.

Mede daarom zal ook wekelijks leesvaardigheid in breedste vorm worden onderwezen en getoetst. Bij bastraining worden vaardigheden in groepsverband getraind. Het competitieve element speelt hierin een belangrijke stimulerende rol.

Naast noten en akkoordsymbolen lezen, overzicht, techniek e.d. leer je je te ontwikkelen binnen bands en daar je onvermoede talenten te ontplooien. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bandleider, arrangeur of studiotechnicus. Je maakt kennis met zaken als PA (geluidssysteem), studiotechnieken en arrangeren. Na je studie ben je op alle podia en in alle studio's als bassist inzetbaar. Je hebt besef van stijl, popgeschiedenis, cultuur en actualiteit. En auditief / visueel in staat tot creatieve, productieve, scheppende en herscheppende activiteiten, zowel individueel als in ensemble.

Toelatingseisen Basgitaar

Om de studie in vier jaar te kunnen afronden, verwachten we al een behoorlijk niveau bij aanvang van je studie. Je niveau en ontwikkelbaarheid wordt getoetst tijdens de toelating.

  • Voorspelen van minimaal twee in stijl uiteenlopende stukken die representatief zijn voor wat je kunt.
  • Ritmetest: een ritme vasthouden bij het meespelen van een drumloop, waarbij de loop voor een aantal maten stopt.
  •  Een baslijn verzinnen o.b.v. een drumpatroon en een akkoordenschema.
  • Voorspelen/naspelen: er wordt een fragment voorgespeeld dat je op gehoor zo snel mogelijk moet naspelennaspelen en/of onvoorbereid meespelen met een play-along.
  • Noten lezen.
  • Akkoordsymbolen lezen (inclusief aanwijzingen t.a.v. ritme en vorm), zowel begeleidend als solistisch.

Bekijk de instructievideo Basgitaar:

Bekijk de instructievideo Theorie: