Muziektheater

Studie

De Master Muziektheater richt zich op de performer van morgen en de studie kenmerkt zich door maatwerk. Iedere masterstudent volgt zijn eigen route.

Naast een individueel programma, volg je een specifiek programma van Muziektheater in Arnhem, dat je samen met andere masterstudenten invult. Je voert een onderzoek uit en er is in verschillende projecten aandacht voor vakinhoudelijke ontwikkelingen. Je krijgt veel vrijheid, maar wel in combinatie met regelmatige studiebegeleiding. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Individueel programma

Voor ieder studiejaar schrijf je, in nauw overleg met je mentor, een studieplan met daarin jouw individuele studieprogramma voor dat studiejaar. In het plan bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen, en maak je een keuze voor docenten buiten ArtEZ. In het studieplan geef je ook aan hoe het budget voor de individuele hoofdvaklessen besteed gaat worden. Het individueel te besteden budget per student is 3.480 euro.
Je studeert uiteindelijk af met een openbare eindpresentatie van 50 tot 60 minuten.

Specifiek programma Muziektheater

Afhankelijk van de verschillende studieplannen en interesses worden er jaarlijks ook gezamenlijke projecten geïnitieerd. Zo gaf de bekende Russische regisseur Vladimir Bouchler in 2016 een masterclass over de Stanislavski-methode op verzoek van de studenten.

Research

Je leert, onder begeleiding van een onderzoekscoach, een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van tradities en disciplines, met muziek verbonden kunsten, actuele ontwikkelingen in het werkveld, productontwikkeling of andere aan muziek gerelateerde toepassingen.

Je verdiept je in de specifieke kennis die hoort bij je onderzoekonderwerp en je verwerft relevante onderzoekvaardigheden die je als Master of Music nodig hebt in de beroepspraktijk. Het eerste jaar sluit je af met een onderzoekontwerp (research design). Na goedkeuring daarvan voer je in het tweede jaar je zelf ontworpen praktijkonderzoek uit en doet daarvan verslag. Je rondt het onderzoek af met een openbare presentatie.

Research is onderdeel van het gezamenlijke programma van alle masterstudierichtingen binnen het ArtEZ Conservatorium. Je volgt dit onderdeel dus met alle masterstudenten.

Studielast

De masterstudie Muziektheater is een voltijdse opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed te combineren met werk. Er zijn wel onderdelen waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze worden ruim van tevoren ingepland.