Kunsteducatie

Visie

John Johnston
Hoofd master Kunsteducatie

Visie

Bij de masteropleiding Kunsteducatie in Zwolle ligt de focus op het verder ontwikkelen van de docent-identiteit, het artistieke handelen en het sociale engagement.

Hierdoor zijn kunstdocenten in staat een bijdrage te leveren aan verdieping en vernieuwing in de theorie en de praktijk van de kunst- en cultuureducatie.

College bij de master Kunsteducatie
College bij de master Kunsteducatie

Kunst- en cultuureducatie in de 21e eeuw

Het werkveld is diffuser geworden, de scheiding tussen formeel en informeel kunstonderwijs minder scherp. Het aanbod is breder, meer gericht op consumptie en het Canon fungeert niet meer als leidraad. Het publiek wil geïnspireerd worden, maar het contact met kunst en cultuur is meer transsectioneel, multidisciplinair, soms virtueel én fysiek tegelijk. Technologie maakt de kunsten toegankelijker, kunst- en cultuureducatie zijn velden waar consumeren én participeren even belangrijk zijn.

Hoe wij de kunstdocent zien

De kunstdocent inspireert, daagt uit en draagt kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in en om de kunsten over aan diverse doelgroepen. De kunstdocent opereert in elke laag van het onderwijs en in de samenleving. Ze dragen bij aan de algemene sociale en culturele vorming van kinderen en bevorderen het welbevinden en de sociale cohesie in de maatschappij. Daarnaast vervullen ze een bijzondere rol bij het opleiden van toekomstige kunstenaars, muzikanten, makers, designers, performers, architecten en professionals die werkzaam zijn in culturele en maatschappelijke instellingen. In deze rol vertegenwoordigen ze de hele culturele en creatieve sector en zijn een onmisbare component in deze ecologie.