Klassieke muziek

Visie

Ati Gottschal
Hoofd Klassieke Muziek

Visie

Studenten Klassieke Muziek aan het Conservatorium in Zwolle zijn gepassioneerde musici, die zich ervan bewust zijn dat muziek een verbindende factor in de samenleving is. In Zwolle helpen we je deze passie met veel vrijheid en keuzemogelijkheden verder te ontwikkelen.

De wereld van de klassieke muziek is veeleisend en sterk in ontwikkeling. De musici van deze tijd moeten niet alleen de sterren van de hemel kunnen spelen, maar ook initiatief tonen en het lef hebben om niet geëigende paden te betreden. ArtEZ geeft ruimte aan deze toekomstige musici. Zo kun je je helemaal storten op het musiceren, je goed voorbereiden op het cultureel ondernemen en vakken kiezen die je educatieve kwaliteiten versterken.

Musicus

In de studie Klassieke Muziek staat artistiek en ambachtelijk vakmanschap centraal, als solist of in samenwerking met anderen binnen een ensemble, koor of orkest. Naast je hoofdvaklessen, masterclasses en workshops staan ook de theorielessen in het teken van dit vakmanschap. Deze zijn nauw verbonden met je eigen hoofdvak.

Als student word je geacht veelvuldig jezelf te laten horen met jouw muzikale kwaliteiten. Het conservatorium heeft hiertoe nauwe banden met podia in Zwolle en de regio: onder meer met Cultuurschip Thor, Stadkamer, de Zwolse Theaters, Waterstaatkerk Hengelo, Muziekcentrum Enschede, Deventer Schouwburg en Podium Acanthus Doesburg.

Brede muzikale opleiding

Binnen de opleiding Klassieke Muziek is er veel ruimte om je breed te ontwikkelen. Er is een nauwe samenwerking met de Jazz & Pop afdeling en het staat je vrij keuzevakken binnen andere disciplines te volgen. Zo krijgt elke slagwerk student ook drumles en kun je als zanger of instrumentalist bijvoorbeeld een minor muziektheater volgen.

Een voorbeeld van samenwerking tussen de afdelingen Jazz & Pop en Klassieke Muziek is de theaterproductie Simply Sondheim. In een tijd van interdisciplinaire samenwerkingen en cross-overs is de keuze voor de muziek van Stephen Sondheim een voor de hand liggende, omdat hierin beide werelden samenkomen. Hieronder een reportage van de prachtige voorstelling. 

Educatie

Het educatieve programma in Zwolle staat voor een gedegen didactiek/ methodiek en educatief ondernemerschap. In een tijd waarin de traditionele muziekschool het moeilijk heeft, gaat het ArtEZ Conservatorium met zijn educatief programma in op de wensen van deze tijd. Ook binnen de educatieve vakken geldt dat het ambacht voorop staat: je leert zo goed mogelijk lesgeven. Maar daarnaast word je gestimuleerd en geprikkeld om je creativiteit ook op educatief vlak te ontplooien, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van workshops, het ontwerpen van een site of het opzetten van een docentencollectief.

Samenwerken met orkesten en muziekscholen

Er zijn samenwerkingsverbanden met Het Gelders orkest, Orkest van het Oosten, Orkest de ereprijs, Nederlandse Reisopera, Kameroperahuis, Groot Omroepkoor, Cello Biënnale, Britten Jeugd Strijkorkest, Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel, Vereniging Huismuziek, docentencollectieven en muziekscholen. Studenten profiteren volop van deze samenwerkingsvormen door de stagemogelijkheden die zij bieden op het gebied van educatie, auditietraining en orkestspel.