Klassieke muziek

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Muziek.

Toelating

De studie Klassieke Muziek van het ArtEZ Conservatorium zoekt eigenzinnige en ondernemende studenten met muzikaal talent en persoonlijke expressie. Onze beoogde studenten zien mogelijkheden en kansen in een brede, multidisciplinaire beroepspraktijk. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Klassieke Muziek

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • De bachelor Klassieke Muziek wordt tweetalig onderwezen. Taaleis Engels: IELTS 5.5. of vergelijkbaar. Taaleis Nederlands niveau B2.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (auditie en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.zwolle@artez.nl met vermelding van studierichting, hoofdvak en eventuele voorkeur hoofdvakdocent. Let op: Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart!

Toelating

Bij ArtEZ kijken we naar het totaalplaatje. Natuurlijk moet je muzikaal zijn en talent hebben voor het instrument waarvoor je de studie wilt doen. Uiteraard moet je een goed gehoor hebben en makkelijk muzikaal kunnen ontwikkelen. Maar wij willen ook graag zien wie jij bént, welke ideeën, visies, dromen en doelen jij hebt.

De toelatingsexamens vinden in principe in april plaats. Je schrijft je in via studielink, net als bij andere hogescholen en universiteiten. Uiterlijk twee weken van tevoren krijg je bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit meerdere onderdelen, die gescheiden worden afgenomen. Het kan voorkomen dat de theorietoets op dezelfde dag ingeroosterd wordt als de praktijktoets.

1. Motivatie: laat je zien!

Na je inschrijving via studielink nemen wij contact met je op. Wij willen dan namelijk het eerste onderdeel van de toelatingsprocedure in gang zetten: je persoonlijke motivatie. Je schrijft een korte tekst (150 - 250 woorden), waarin je je voorstelt en uitlegt op welke manier ArtEZ jou zal kunnen helpen met het behalen van jouw doelen. Op deze manier krijgen wij een beter idee van wie je bent en wat je wilt en heb jij de mogelijkheid om uit te zoeken en te verwoorden waar je voor komt en dat te laten zien. Wij hopen dat we deze persoonlijke visie terugzien in het praktijkexamen.

2. Muziektheoretische toets

Wij willen ook graag weten hoe het ervoor staat met je kennis van muziektheorie én je talent tot ontwikkeling hierin. Daarom nemen wij een muziektheoretische toets af. Die bestaat uit twee onderdelen: een individueel, mondeling deel, en een schriftelijk deel dat in groepsverband plaatsvindt. De individuele toets word zoveel mogelijk afgestemd op het instrument waar jij voor kiest. De theorietoets voor een student piano nemen wij dus op een andere manier af dan die voor fluit of zang. Toch geldt dat je voor ieder instrument een bepaalde theoretische basis moet hebben. Bekijk hier het overzicht van de eisen voor algemene muziekleer en gehoor. Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, en harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer. Je kunt je ook voorbereiden op het muziektheorie-examen door het volgen van de Spoedcursus Theorie

Over het algemeen proberen wij de mondelinge en schriftelijke theorietoetsen vóór het praktijkexamen te plannen. Soms komt dat in het rooster niet uit. Het kan dus zijn dat je pas ná je auditie wordt opgeroepen voor deze toets.

3. Auditie

Voor je toelating stel je een kort programma samen met werken van verschillend karakter. Je neemt een lijst met te spelen stukken in viervoud mee naar het examen. Dit onderdeel van de toelating duurt ongeveer een half uur.

Bekijk de toelatingseisen per instrument onder hoofdvakken.

Tijdens de auditie zing of speel je dit programma voor het college van examinatoren, bestaande uit minimaal twee docenten van het conservatorium. Zij bekijken of je voldoende aanleg hebt voor je beoogde studie, maar vooral ook of zij ontwikkelingsmogelijkheden zien. Mogelijk krijg je ter plekke wat aanwijzingen en word je gevraagd of je een bepaald deel op een iets andere manier kunt spelen. Je wordt niet alleen beoordeeld op technische beheersing; muzikale expressie, individualiteit en creativiteit spelen een net zo grote rol.

Je mag een programma spelen met of zonder pianobegeleiding. Als je zingt of een eenstemmig instrument bespeelt, vinden wij het belangrijk dat je begeleid wordt door een pianist. Als je niet zelf voor een pianobegeleider kunt zorgen, dan kun je dat aangeven en zal het conservatorium hiervoor zorgen (hier zijn wel kosten aan verbonden). Stuur uiterlijk drie weken van tevoren de partijen naar conservatorium.zwolle@artez.nl. Het onvoorbereid van blad spelen of zingen van een stukje muziek kan deel uitmaken van de auditie.

Uitslag en geldigheid

De toelatingscommissie brengt, nadat je je toelatingsexamen hebt gedaan, advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. De uitslag krijg je schriftelijk medegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart aanmelden. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Meld je vóór 1 maart aan via Studielink om in aanmerking te komen voor de toelatingsperiode in april. Wie in deze periode is toegelaten is zeker van plaatsing. Aanmeldingen na 1 maart worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.