Klassieke muziek

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Muziek.

Toelating

ArtEZ zoekt binnen de opleiding Muziek voor de studie Klassieke Muziek ondernemende studenten die mogelijkheden en kansen zien in een brede, multidisciplinaire beroepspraktijk. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Klassieke Muziek

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Medische verklaring (voor zangers en blazers).
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (auditie en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Vocale en instrumentale toelatingseisen

Je stelt een programma samen met werken van verschillend karakter. Je neemt een lijst met te spelen stukken in viervoud mee naar het examen. 

Bekijk de toelatingseisen per instrument onder hoofdvakken.

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.zwolle@artez.nl met vermelding van studierichting, hoofdvak en eventuele voorkeur hoofdvakdocent. Let op: Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart!

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk het overzicht van eisen algemene muziekleer en eisen gehoor.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer. We hebben oefenmateriaal ontwikkeld in de vorm van twee speciale online tools: 

Medische verklaring

Zangers en blazers moeten in verband met hun toekomstige studie een medische verklaring kunnen overhandigen. Voor zangers gaat het om een schriftelijk KNO-rapport over de geschiktheid en gezondheid van stembanden en keel. Voor blazers gaat het om een tandartsverklaring van de geschiktheid van het gebit. Als er grote problemen te verwachten zijn, kan dat een reden zijn om niet toegelaten te worden.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt in principe plaats in april. Uiterlijk twee weken van tevoren krijg je bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen, die gescheiden worden afgenomen. Elk onderdeel duurt circa 30 minuten.

1. Auditie

Tijdens de auditie zing of speel je een kort gevarieerd programma voor het college van examinatoren, bestaande uit minimaal twee docenten van het conservatorium. Zij beoordelen je aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden. Je wordt onder meer beoordeeld op technische beheersing en muzikale expressie. Je mag een programma spelen met of zonder pianobegeleiding. Als je kiest voor pianobegeleiding, moet je hier zelf voor zorgen. Lukt dit niet, dan kan het conservatorium hierin voorzien (hieraan zijn kosten verbonden), mits je uiterlijk drie weken van tevoren de partijen stuurt naar conservatorium.zwolle@artez.nl. Naast een keuze uit de voorbereide stukken, kan de commissie je ook vragen iets van blad te zingen of te spelen.

2. Muziektheorie-examen

Een schriftelijk theorie-examen wordt afgenomen wanneer je auditie voldoende is.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart aanmelden. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.