Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Klassieke Muziek
Menu Klassieke Muziek

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

De toelating voor Klassieke Muziek verschilt per hoofdvak. Maar wat kun je verder van zo'n toelatingsexamen verwachten, en hoe kun je je goed voorbereiden? Dat lees je op deze pagina.

Aanmelding

Je kunt op twee momenten toelating doen:
Toelating 4 t/m 15 maart: voor 1 februari aanmelden
Toelating 3 t/m 21 juni (alleen EU kandidaten): voor 1 mei aanmelden

Aanmeldingen na 1 juni worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na je aanmelding krijg je van de opleiding informatie over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. Kandidaten van buiten de EU kunnen zich alleen aanmelden voor het toelatingsexamen in maart.
Het toelatingsexamen bestaat uit meerdere onderdelen, die gescheiden worden afgenomen. Het kan voorkomen dat de theorietoets wordt ingeroosterd op dezelfde dag als de praktijktoets.

Direct aanmelden via Studielink

Toelatingseisen Klassieke Muziek

 • vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig buitenlands diploma;
 • voor deze opleiding gelden taaleisenDe theorielessen worden zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. De meeste andere lessen worden in het Engels gegeven;  
 • je moet toelatingsexamen doen en dit examen afsluiten met een positieve beoordeling.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit drie delen: je motivatie, een praktische auditie en een muziektheoretische toets. 
Met deze onderdelen krijgen wij een compleet beeld van wie je bent. Natuurlijk moet je muzikaal zijn, talent hebben voor het hoofdvak van je keuze, een goed gehoor hebben en – het belangrijkste criterium – voldoende mogelijkheden hebben om je muzikaal te ontwikkelen. Maar we willen ook graag zien wie je bent, wat je ideeën, dromen en plannen zijn. 

 • Je schrijft een korte tekst (150-250 woorden), waarin je je voorstelt en uitlegt op welke manier ArtEZ jou zal kunnen helpen met het behalen van je doelen. We hopen deze persoonlijke visie en motivatie terug te zien in het praktijkexamen.

 • Voor het praktijkgedeelte van het toelatingsexamen (de auditie) stel je een kort programma samen met werken van verschillend karakter. Je neemt een lijst met te spelen stukken in viervoud mee naar de auditie. Toelatingseisen voor het praktische deel van het examen verschillen per hoofdvak. Je vindt deze bij het hoofdvak van je keuze.  

  Tijdens de auditie speel je dit programma voor tenminste twee docenten van het college van examinatoren. Zij beoordelen je aanleg, technische beheersing, muzikale expressie, individualiteit en creativiteit, maar vooral ook je ontwikkelingsmogelijkheden. Mogelijk krijg je ter plekke wat aanwijzingen, of wordt je gevraagd of je een bepaald deel op een iets andere manier kunt spelen.  

  Je mag een programma spelen met of zonder pianobegeleiding. Als je zingt of een eenstemmig instrument bespeelt, hebben wij grote voorkeur voor begeleiding door een pianist. Kun je niet zelf voor een pianobegeleider zorgen, dan kun je dat aangeven en zal het conservatorium voor begeleiding zorgen; hier zijn wel kosten aan verbonden. Maak je gebruik van een pianobegeleider van het conservatorium, mail de pianopartijen dan uiterlijk drie weken van tevoren naar conservatorium.zwolle@artez.nl 

  Het onvoorbereid van blad spelen of zingen van een stukje muziek kan deel uitmaken van de auditie. 

 • De muziektheoretische toets geeft ons inzicht in je kennis van muziektheorie én je mogelijkheden tot ontwikkeling hierin. De toets bestaat uit een individueel deel en een deel dat in groepsverband plaatsvindt. De individuele toets wordt zoveel mogelijk afgestemd op het hoofdvak van je keuze; voor piano is de toets dus anders dan voor fluit of zang. Toch geldt voor ieder instrument een soortgelijke theoretische basis

  Beschrijving theorietoelating

 • Na het toelatingsexamen brengt de toelatingscommissie advies uit aan de Examencommissie van het ArtEZ Conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.  
   
  De uitslag ‘toelaatbaar’ is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelatingsexamen wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor de periode van één jaar.

  Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je bij de Examencommissie bezwaar maken tegen de uitslag.

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen

 • Je kunt je goed voorbereiden op het muziektheorie-examen door het volgen van de spoedcursus theorie.

  Meer over deze spoedcursus

 • Voor je je aanmeldt voor het toelatingsexamen raden we je aan om een kennismakingsles te volgen. Daarin maak je (nader) kennis met de docent(en) en krijg je een idee van het vereiste niveau en je kansen op toelating. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken.

  Een kennismakingsles aanvragen kan door een mail te sturen met vermelding van studierichting, hoofdvak en eventuele voorkeur voor een hoofdvakdocent.  
  Let op: kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de periode december t/m maart.

 • Een vooropleiding bij het ArtEZ Conservatorium bereidt je maximaal voor op toelating op één van onze bacheloropleidingen in Arnhem, Enschede of Zwolle. Ben jij een jonge, getalenteerde en serieuze muziekliefhebber vanaf 10 jaar, of ben je (bijna) klaar met je havo, vwo of mbo-opleiding en wil je daarna naar het conservatorium? Ontdek hier welke vooropleiding bij jou past.