Klassieke muziek

Studie

Studeer naar je toekomst!

Bij Klassieke Muziek op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle staat persoonlijke visieontwikkeling centraal. Wij ondersteunen jou om te kunnen doen wat je het liefste wilt: muziek maken op jóuw manier en je eigen rol in de samenleving innemen. Ieder studiejaar geven we je vaardigheden mee, die je kunt gebruiken om je eigen smaak en perspectief te vinden. Wij hebben extra veel individuele aandacht en ruimte voor onze studenten. Bovendien stimuleren wij studenten om samen projecten op te zetten. Dat ga je tijdens je studie merken!
Om onze studenten een bredere blik op het werkveld te bieden en om onze gemeenschap te verbreden met internationale studenten is deze opleiding tweetalig: Nederlands en Engels.

De bachelorstudie Klassieke Muziek ziet er zo uit:

Introductie

Het ArtEZ Conservatorium in Zwolle organiseert introductiedagen voor de nieuwe studenten. Je gaat op propedeuse-excursie en leert zo je medestudenten extra goed kennen. Dat is handig, want je gaat de komende jaren veel samen musiceren. 

Ieder studiejaar bestaat uit vier lesblokken, afgewisseld met vier projectweken rondom de volgende thema’s: 

 1. Educatie
 2. Muziek van Nu 
 3. Samenwerking
 4. Samenleving

  Deze thema´s mogen de studenten vrij samen invullen.
  In de lesblokken staan samenwerken en uitvoeren centraal. Je laat je elke week aan je medestudenten en vrienden horen in de jaarlaagconcerten.

Jaar 1 

Aan het begin van je studie krijg je te maken met twee begeleiders, die je helpen je weg in de studie te vinden.In je eerste jaar heb je te maken met een studiecoach en een studiebegeleider. De studiecoach begeleidt je studievaardigheden: schrijven, leren, colleges bijwonen. De studiebegeleider ziet erop toe dat je studievoortgang goed loopt: ben je bij met je opdrachten, kun je plannen, waarin kun je hulp gebruiken?

De vakken die je volgt, vormen een samenhangend geheel en bereiden je voor op je muzikale carrière, én op de ontwikkeling van je eigen visie. Je krijgt naast hoofdvakles ook les in het gezonde gebruik van je lichaam, filosofie, interactieve muziekgeschiedenis.

De volgende vakken komen aan bod:

 • Hoofdvakles
 • Ensemblespel
 • Piano op je eigen niveau
 • Muziektheorie
 • Muziek- en cultuurgeschiedenis
 • Filosofie
 • Yoga en mindfulness
 • Workshops en masterclasses

Elk lesblok sluit je af met toetsen. Die zijn onderdeel van het programma en dienen als middel om je voor te bereiden op de beroepspraktijk.

Jaar 2

Vanaf jaar 2 helpt een loopbaanbegeleider je verder. Dit is een docent in je vak, die in samenspraak met het docententeam probeert jou een zo goed mogelijk beeld van het werkveld te verschaffen en je te adviseren in je keuzes. De projectweken, zoals hierboven beschreven gaan ook nog door in dit jaar.Als tweedejaars vervolg je de vakken uit het eerste jaar, maar je krijgt ook de keuze om een praktisch vak bij de opleiding Jazz & Pop te volgen of mee te spelen in het ensemble ArtEZ Moderne. 

Jaar 3

Je hebt in je eerste twee jaar nagedacht over wat je met je studie wilt bereiken. Je loopbaanbegeleider, het docententeam en jijzelf schatten in wat je kansen zijn in het door jou gewenste werkveld. Jullie zoeken samen uit wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken. Je bepaalt een realistisch toekomstbeeld, waar je gericht naartoe kunt werken.

Dit jaar begin je aan je onderzoek dat in jaar 4 moet leiden tot een goede eindpresentatie. Samen met je loopbaanbegeleider ga je hierover in discussie. Je vindt je eigen smaak en visie en krijgt een idee over je toekomstige rol als musicus in de samenleving. Dit onderzoek nemen wij zeer serieus: het gaat tenslotte om jouw levenspad. De projectweken met de vier thema´s zoals hierboven beschreven, blijven ook dit jaar bestaan.

Je kunt, naast je hoofdvakles, kiezen uit vijf minoren om je vakkenpakket te verbreden of te verdiepen:

 1. Werkveld/Stage/Interdisciplinair/Buitenland
 2. Educatie
 3. Muziek van nu
 4. Praktijkbedrijf
 5. Tweede Hoofdvak (keuze moet onderbouwd worden)

Jaar 4

Op basis van je persoonlijke ontwikkeling en de kant die jij na je studie op wilt, krijg je een artistiek mentor (toegewezen), een externe coach die middenin het vak staat en je weet te leiden en stimuleren in je eigen visie. Je wordt voorgesteld aan mensen die werken in de richting die jij op dat moment op wilt. Jaar 4 is dus volledig gericht op je toekomstige loopbaan. Samen met deze experts werk je toe naar je eindpresentatie.
Je bepaalt zelf in samenspraak met je docent hoeveel uren hoofdvakles je dit jaar nodig hebt. In het vierde jaar richt je je namelijk volledig op je eigen profilering. Je hebt je na drie jaar voldoende vaardigheden op je instrument eigen gemaakt, hebt alle benodigde theoretische vaardigheden meegekregen én hebt je unieke talent kunnen ontdekken. Nu is het tijd om dat laatste aspect in de praktijk te brengen.

ArtEZ Finals

Je sluit je studie af met een eindpresentatie. Deze is gebaseerd op het onderzoek waarmee je je de afgelopen twee jaren hebt beziggehouden. Dat kan over van alles gaan en elke vorm die erbij past aannemen. Je eindpresentatie is dus niet per se een regulier, traditioneel conservatorium-examen waarin je een paar stukken speelt en vooral beoordeeld wordt op je muzikale kwaliteiten. Wij willen je verhaal zien: wat is jouw visie, je smaak, de ontwikkeling waaraan je vier jaar keihard hebt gewerkt en tot welke inzichten ben je gekomen? Dat kán de vorm van een pianorecital aannemen, maar net zo goed een optreden van een koor van kansarme kinderen, een film over een nieuwe vioolmethode, of een samenwerking tussen klarinet en een reggaeartiest zijn. Kortom, met welk talent ga jíj de samenleving mooier maken?

Alle eindexamenstudenten Klassieke Muziek tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je erover denkt de studie Klassieke Muziek te volgen.

Meer tijdens je studie?

Vanaf je eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.