Klassieke muziek

Directie Koor

Met directie word je opgeleid tot professioneel dirigent in de amateursector. Je kunt kiezen uit twee hoofdvakken: directie koor en directie harmonie-fanfare-brassband. Naast muziektheorie, beheersing van het partituurspel en koor- en orkestscholing leer je instrumenteren en arrangeren.

Specifieke toelatingseisen Directie Koor

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen. 

  • Je werkt gedurende vijftien minuten met een kamerkoor van studenten van het conservatorium aan een koorwerk, dat voor het koor onbekend is. Dit werk is ruim van tevoren (minstens één week voorafgaand aan het toelatingsexamen) vastgesteld in overleg met de commissie.
  • Je leest/draagt voor: twee korte teksten (bij voorkeur poëtisch), in twee verschillende talen. Teksten en talen naar eigen keuze.
  • Je speelt een koorpartij of een eenvoudige koorzetting op de piano.
  • Je zingt een koorpartij terwijl je tegelijkertijd tacteert.
  • Je zingt een koorpartij van blad (wordt ter plaatse voorgelegd).
  • Je leest ritmes van blad (worden ter plaatse voorgelegd).
  • Je geeft er blijk van te beschikken over een voldoende ontwikkeld gehoor. Je herleidt en benoemt voorgespeelde intervallen en samenklanken.
  • Het verdient aanbeveling dat je een voordrachtstuk speelt op een instrument naar eigen keuze, of dat je een lied zingt. Indien van toepassing breng je een eigen begeleider mee.

Hoofdvakdocent

Geert-Jan van Beijeren Bergen en HenegouwenGeert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

website

Klaas  StokKlaas  Stok

Klaas Stok

website