Fine Art

Studie

AKI- ArtEZ Fine Art bereidt studenten voor op een dynamische beroepspraktijk, met uiteenlopende rollen, posities en verantwoordelijkheden in kunst en samenleving. Een praktijk die door individuele ontwikkeling persoonlijk sterk kan variëren, gebruikmakend van nieuwe en oude media en combinaties daarvan.

Opleiding Fine Art Enschede
Studie Fine Art AKI ArtEZ - Suzanne Haarhuis
Nono Groenen AKI ArtEZ Finals
Kunstacademie Enschede - Daniel Wunn & Julian Fricke - eindexamenwerk
Fine Art kunstacademie

Propedeuse: brede oriëntatie

Om te ontdekken waar jouw affiniteit en talenten liggen bieden wij een breed oriënterend eerste jaar aan waarbij allerlei disciplines ruim aan bod komen.
In het eerste studiejaar volg je klassikale lessen en wordt je de ruimte geboden om aan de hand van opdrachten zelfstandig te werken aan het ontwikkelen van je eigen beeldtaal. Je ideeën en werk presenteer je regelmatig aan docenten en medestudenten. Ook volg je kunstgeschiedenis, filosofie, woon je lezingen bij en ga je op excursie. Tijdens speciale projectweken wordt je vertrouwd gemaakt met de werkplaatsen.
Gedurende het eerste jaar ga je in opdrachtsituaties en werkbesprekingen steeds meer de de diepte in om aan het einde van het jaar een duidelijke keuze te kunnen maken voor de richting waarin je je meer wilt ontwikkelen.
In het eerste jaar kun je tevens toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Opbouw studie

Na het eerste jaar is de studie ingericht in 2 werkterreinen met elk een eigen docententeam.Het ene terrein is meer gefocust op het platte vlak en het andere op het ruimtelijke vlak.Binnen deze 2 pijlers heb je de mogelijkheid jezelf te verdiepen in een specifiek medium of je kunt er voor kiezen het eigen palet door grensverkenningen en grensoverschrijdingen te verruimen.

Interdisciplinair: Lab

Naast deze werkterreinen, is er het uitdijende domein van de nieuwemedia, waarin innovatie en veranderlijkheid van technologie en gedachtevorming de ruimte heeft: een interdisciplinair gebied zonder eigen studenten, voor álle AKI - ArtEZ studenten. Deze domeinen vormen samen het LAB.
Tijdens Lab-weken, die ca.6 keer per jaar plaatsvinden, kun je kiezen voor het verkennen van gebieden die buiten je vakgebied liggen zoals: performance, robotica, kinetische kunst etc. Tijdens deze weken worden gastsprekers en visiting artists uitgenodigd voor lezingen en het geven van workshops in een specifiek gebied van de beeldende kunst. Deze LAB’s zijn in het tweede jaar verplicht maar in derde jaar kun je een keuze maken waar je je focus op wilt leggen.

Zelfstandig werken in je eigen atelier

Vanaf het tweede jaar krijg je een eigen werkplek en focus je je op het zelfstandig ontwikkelen van je werk. Je begeleiders; kunstenaars binnen de door jou gekozen discipline, bezoeken je atelier wekelijks en met hen bespreek je individueel je werk en werkproces. Ook vinden er groepsbesprekingen plaats en leer je over je werk te schrijven en het te presenteren. Naast het zelfstandig werken in je atelier volg je nog klassikale lessen zoals theorie, filosofie, tekenen, grafiek en technische vaardigheden. Naarmate de studie vordert is er meer tijd ingeruimd voor zelfstandig werken. Richting het einde van je studie werk je aan een reeks werken om te presenteren tijdens de eindexamententoonstelling. Daarnaast schrijf je een scriptie over een onderwerp dat verband houdt met je werk.

Samenwerken met opleidingen

Als onderdeel van je studie kun je binnen ArtEZ samenwerken met studenten van andere studies, zoals de Universiteit Twente, het conservatorium of van Crossmedia Design, dat ook een onderdeel vormt van AKI ArtEZ. Je kunt op exchange gaan naar een buitenlandse kunstopleiding een minor volgen aan de UT of stage lopen bij bijvoorbeeld een kunstenaar of organisatie. 

Kunst exposeren

AKI ArtEZ bevindt zich op loopafstand van verschillende musea en tentoonstellingsruimtes, waar regelmatig werk van studenten te zien is. Daarnaast beschikt de academie over een tentoonstellingsruimte in het gebouw. Hier kun je met medestudenten of alleen een tentoonstelling of project initiëren.

ArtEZ finals

Alle studenten tonen hun eindwerk tijdens de  ArtEZ finals in Enschede. Een bezoek aan deze eindexamenexposities is een aanrader als je erover denkt de bacheloropleiding Fine Art te gaan doen.