Docent Theater

Visie

Veel aandacht voor de individuele student, volwassen aanpak, gerichte focus op het theatervak.

Visie

Tijdens de opleiding Docent Theater onderga je het theater maken, het spelen en het les krijgen. Daarna kun je als docent theater je passie voor en kennis over theater overbrengen op uiteenlopende groepen mensen.

Met theater een andere kijk op de wereld

Theater kan op een zinvolle en inspirerende manier worden ingezet in lessen en projecten en via educatieve programma's. Dat is belangrijk, want theater biedt jong en oud een andere kijk op de wereld. Theater doet een beroep op meerdere zintuigen tegelijk en op meerdere niveaus van denken en voelen. Theater is emotie, maar ook ratio. Het is amusement, maar biedt ook stof tot nadenken. Theater leidt tot een kritische blik op de samenleving, maar biedt mensen ook herkenning. Kortom, een prachtig vak!

Ensemblevoorstelling WIJ - Tweedejaars Docent Theater i.s.m. Klare Taal
Ensemblevoorstelling tweedejaars in samenwerking met Klare Taal

Intensieve opleiding

De keuze voor de opleiding moet een bewuste zijn, je moet er helemaal achter staan. De opleiding is pittig, in die zin dat het je volledig in beslag neemt. Als theater je vak is, dan is die onderdompeling in de opleiding niet meer dan vanzelfsprekend. Het vak is je fundament. Daaróp bouw je het uitgebreide pakket aan competenties waaraan je als docent theater moet gaan voldoen. Je ondergaat het theater maken, het spelen, het les krijgen. En vanaf dag één ontwikkel je, naast visie op vak en beroep, de vaardigheden die je in de overdracht van je vak (het lesgeven, het regisseren) zo broodnodig hebt.

Wat maakt de opleiding Docent Theater in Arnhem eigen?

"Veel aandacht voor de individuele student, volwassen aanpak, gerichte focus op theatervak". Dit zijn antwoorden op de vraag aan eerstejaars studenten waarom ze hebben gekozen voor de opleiding Docent Theater in Arnhem. Je begint in Arnhem met leren werken in de groep. Uiteindelijk studeer je af als authentieke docent theater met een uitgesproken eigen signatuur. Je leert werken vanuit het hier en nu. De opleiding spiegelt zich voortdurend aan de actualiteit. Eenmaal afgestudeerd kun je, binnen je vakgebied, van alles aanpakken en tot een goed einde brengen.

Samenwerken met opleidingen

Samenwerken en een ondernemende houding zijn gedurende het hele programma van belang. Studenten van de bachelor Docentopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek, Dans en Theater volgen gezamenlijk het Interdisciplinair programma van ArtEZ. Je werkt aan praktijkgerichte projecten waarbij de onderlinge relaties tussen de verschillende kunstdisciplines centraal staan. Deze interdisciplinaire benadering biedt je een stevige en brede basis in het toekomstig werkveld in het onderwijs en daarbuiten.