Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Artisteducator in Theater
Menu Artisteducator in Theater

Studie

Studie

De voltijdse vierjarige opleiding leidt je op tot creatieve aanjager van verandering die je kunstenaarschap gebruikt om het kunstenaarschap bij anderen bloot te leggen en aan te wakkeren.

Wat ga je doen tijdens de studie?

Je volgt geen losse vakken, maar werkt vanuit projecten; alles wat je leert is betekenisvol, staat in directe verbinding met de praktijk en is theoretisch geladen. Dat vormt je tot een onderbouwd en kritisch werkend maker. Je staat veel op de vloer en leert werken met verschillende communities in de samenleving. Theater is een plek waar mensen verhalen delen en nadenken over levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. Jij gaat als maker en educator met anderen aan het werk en krijgt gedurende de opleiding de daarvoor benodigde vaardigheden aangereikt, zoals spel, vormgeving en theatermaken.

Studieopbouw

Tijdens de opleiding dagen we je uit om al onderzoekend je eigen identiteit als maker te vormen. Dat doe je in allerlei verschillende contexten, denk aan een wijk of community, een school of een festival. In de eerste twee jaar brengen wij de contexten aan, in jaar drie en vier maak je steeds meer je eigen keuzes. Zo ontwikkel je je tot een theatermaker die weet welke plek hij wil innemen in het brede werkveld van theater maken. Gedurende de hele studie krijg je daarbij intensieve studieloopbaanbegeleiding.

 • Jaar 1 & 2: een sterke basis en contexten ontdekken

  Jaar 1: Je begint de studie met een onderdompeling in een theaterfestival in Amsterdam. Je ziet veel voorstellingen en praat daarover. En je verdiept je in de begrippen ruimte en tijd, om daar vervolgens zelf in groepsverband mee te experimenteren. Op het thema Contemporary Aesthetics in het eerste kwartaal volgt het thema Historical aesthetics. Je onderzoekt een historische bron, verbindt die aan de actualiteit en maakt naar aanleiding daarvan een voorstelling.

  In het derde kwartaal ga je binnen het thema Artist Educator in Residence samen met een groep medestudenten acht weken aan de slag op een basisschool. Aan de basis liggen een aantal theoretische ingrediënten: de ideeën van twee grote denkers. Wat je samen maakt, hangt van het proces af. Je voert dus niet uit wat een ander heeft bedacht, maar maakt samen iets nieuws op basis van theorie en praktijk.

  Het thema in het vierde kwartaal is Individual Artistic Research. Je hebt heel veel input gehad in het afgelopen jaar. Nu gaat het erom: wat wil jij maken en wat is jouw onderzoek? Wat is jouw fascinatie en hoe ga je daarin verder? Je kunt in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Lab, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding.

  Jaar 2: Het tweede jaar van Artisteducator in Theater heeft dezelfde themablokken als in het eerste jaar, maar dan anders ingevuld:
  Binnen het thema Contemporary Aesthetics maak je een voorstelling met een community van ongetrainde spelers, bijvoorbeeld een groep veteranen of een groep mensen met een verstandelijke beperking. Hierin gaat het over de vraag hoe je inclusief, vanuit gelijkwaardigheid, met elkaar kunt werken.

  In het tweede kwartaal, Historical Aesthetics, verdiep je je in drie theatermakers en kies je een daarvan uit om op door te werken.

  In het derde kwartaal staan de verschillende contexten van het theatervak centraal. Je werkt in groepsverband twee weken lang op drie verschillende plekken, zoals in het onderwijs, bij een theatergezelschap of binnen een sociaal-artistieke context. Je zet bijvoorbeeld een project op in een kanswijk, je leert over cultureel ondernemerschap, of geeft vorm aan het programma van een scholieren-eenakterfestival. Je maakt dus kennis met de breedte van het werkveld. Dit helpt je om een richting te bepalen voor het derde en vierde jaar.

  Het vierde kwartaal staat weer in het teken van Individual Artistic Research. Je maakt een verdieping op je eigen werk en fascinatie in een theaterstudio met uitstekende technische faciliteiten.
  In beide jaren krijg je twee uur per week studieloopbaanbegeleiding, met een groep van acht mensen.

 • Vrijheid voor individuele profilering vanuit eigen context

  De afstudeerfase start in september van je derde jaar. Je start met het vormgeven van je verdere loopbaan door keuzes te maken voor modules, stages en je eigen onderzoek. In je laatste assessment (mei jaar 4) toon je dit aan en laat je zien dat je klaar bent om af te studeren. Je hebt zelf invloed op de beoordeling in het 3e en 4e jaar. Je beoordeelt jezelf, je vraagt aan experts om feedback te schrijven op je functioneren. We geven nog wel inhoudelijke feedback, maar je studiepunten zijn daar niet afhankelijk van. Er wordt van jou eigenaarschap gevraagd: je durft naar jezelf te kijken en houdt ervan om zelfstandig te zijn.

  Het derde jaar van de bachelor Artisteducator in Theater begint met het schrijven van een bachelor-researchplan. Daarin beschrijf je waar je staat, welke keuzes je wilt maken in de tweede helft van je studie en waarom. Je maakt in jaar drie en vier tenminste één voorstelling, doet onderzoek en werkt aan de vaardigheden en persoonlijke stijl die je nodig hebt voor het werken met en lesgeven aan groepen.

  Ook loop je verschillende stages, waarvan er twee verplicht zijn: een onderwijsstage en een interdisciplinaire stage samen met studenten van de opleidingen Artisteducator in Dans en Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Die stage kan overal in Nederland zijn, bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum of gevangenis, bij een toneelgezelschap of in een museum.

  Naast deze twee kan je nog kiezen voor stages bijvoorbeeld binnen instellingen waar kunsteducatie centraal staat, of een verdiepende stage in het buitenland òf een stage waarbinnen je een eigen onderzoeksvraag uitzet ergens in het werkveld. In je vierde jaar mondt een eigen onderzoek uit in een essay. Dat onderzoek kan je gekoppeld hebben aan een stage.

  Verder kun je veel zelf invullen: we bieden acht modules aan, waarvan je er twee kiest. Voorbeelden van modules zijn ‘Activisme en compassievol theater’, ‘Ex nihilo’ (creëren vanuit het niets), ‘Biografisch theatermaken’ en ‘Fusion’ (experimenteren en een voorstelling maken met verschillende culturele vormen). De inhoud van de modules wisselt jaarlijks. Je kunt er ook voor kiezen om een extra stage te volgen in plaats van een module.

  Alle vierdejaars studenten van de opleiding Artisteducator in Theater voeren hun afstudeerproject uit tijdens de ArtEZ finals.

  ontdek de laatste lichting

  Ruben van den Aardweg vertelt over zijn finals

Tijdens de studie staan vijf kernthema’s centraal

 • Noodzaak
 • Verbinding
 • Kunstenaarschap
 • Eigenaarschap
 • Onderzoekende houding

Internationale context ervaren

Internationale oriëntatie is belangrijk, zodat jij andere contexten aangeboden krijgt en gestimuleerd wordt om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Zo gaan we aankomend jaar met een keuzemodule van 8 weken naar Belfast om daar de context te ervaren en te werken in verschillende communities. En komt het voor dat een student ervoor kiest om een half jaar in het buitenland te studeren (Suriname, Oeganda). We moedigen studenten aan om internationaal contacten te ontwikkelen en te onderhouden.

Beoordeling

Jouw docenten werken in teams in plaats van individueel. Interessant hieraan is dat je geen cijfer krijgt. We toetsen en beoordelen integraal; er is geen enkele docent individueel verantwoordelijk voor een beoordeling en het team beoordeelt gezamenlijk jouw portfolio met uitgevoerde opdrachten. Dat zorgt voor een veiligere vorm van beoordelen.

Klare Taal 2019 08
Klare Taal 2019: foto Joep
‘We vertellen onze studenten niet wat ze moeten doen, we geven hen veel ruimte om zelf te onderzoeken wat ze willen ontwikkelen. Daar bevragen we hen ook op. We nemen de keuzes en ambities van onze studenten ontzettend serieus.’

CORMAC BURMANIA, HOOFD OPLEIDING

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden via Studielink