Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Visie

Allard Koers
Hoofd Docent BKV Arnhem

Visie

De missie van de opleiding DBKV is het opleiden van kunsteducatieve professionals die in staat zijn de wereld van kunst en cultuur voor diverse doelgroepen en in verschillende contexten toegankelijk te maken. Dit betreft doelgroepen voor wie beeldende kunst en vormgeving een vanzelfsprekend onderdeel van het leven vormen, maar ook doelgroepen voor wie dit niet of in mindere mate het geval is.

Deze wereld kan voor hen toegankelijk worden via receptie van en reflectie op kunst, maar vooral via het creatieve maakproces. Je wordt opgeleid om dit maakproces bij anderen te stimuleren en er richting en diepgang aan te geven. “Aanzetten tot maken” is en blijft kern van de opleiding. 

Kunsteducatie

In de opleiding kom je in aanraking met een breed palet aan theorieën op het gebied van kunst, cultuur, pedagogiek en didactiek en wordt er veel ruimte aandacht besteed aan hedendaagse kunst en actuele vraagstukken op het gebied van kunsteducatie. Gaandeweg je studie ontwikkel je een eigen visie op de kunstvakken en de op de waarde en het belang van de kunstvakken in deze tijd.