Dans

Toelating

Goed voorbereid naar de auditie?

Volg de Vooropleiding Dans.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de Bachelor of Dance moet je creatief en zelfstandig zijn. Daarnaast dien je auditie te doen en krijg je een medisch en fysiek onderzoek. 

Toelatingseisen Dans

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Maximum leeftijd voor aanmelding: 23 jaar voor mannen en 21 jaar voor vrouwen.
 • Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen: IELTS 5.5 of vergelijkbaar.
 • Positieve uitslag van de auditie. 
 • Positieve uitslag van het medisch en fysiek onderzoek.

Audities

De auditie voor de Bachelor of Dance heeft verschillende selectierondes. In de eerste ronde dans je een solo, die je zelf hebt gemaakt en die niet langer dan twee minuten duurt. Aan jou de keus om dat met muziek of zonder te doen. In de tweede ronde toon je je vaardigheden in klassiek, modern, hedendaags, improvisatie, compositie en repertoire. Daarna maken we de uiteindelijke selectie. We letten op:

Technische/fysieke vaardigheden

 • Basale danstechnische vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Natuurlijke bewegingscoördinatie

Artistieke aanleg

 • Zeggingskracht als danser
 • Creativiteit bij improvisatie
 • Originaliteit bij het creëren van bewegingsmateriaal
 • Stijlgevoel en presentatie

Vereiste kleding tijdens alle onderdelen van de auditie strak zittend balletpak, maillot en balletschoenen. In geval van lang haar: bij elkaar gebonden.

Data audities 

ArtEZ Bachelor of Dance heeft ook audities in Israël, Portugal en Italië. Data en aanmelding zijn te vinden op onze Engelstalige site.

Auditie in Arnhem
1e auditiedag: 30, 31 maart, 1, 2 april 2020
2e auditiedag (eindselectie): 3 april 2020.
Aanmelden kan niet meer. Het maximum aantal aanmelders is bereikt!

Aanmelding gaat via Studielink. ArtEZ Bachelor of Dance kan slechts een gelimiteerd aantal aanmelders uitnodigen voor de auditie in Arnhem. Zodra dat aantal is bereikt is het niet meer mogelijk om via Studielink aan te melden.

Medisch en fysiek onderzoek

Onderdeel van de toelatingsauditie is een medisch en fysiek onderzoek. Hierin wordt gekeken naar je lichamelijke geschiktheid voor het volgen van de opleiding. Het onderzoek wordt verricht door medewerkers van het Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP), in het gebouw van ArtEZ. Het behelst:

 • Bewegingsonderzoek, uitgevoerd door een fysiotherapeut/sportarts
 • Medisch onderzoek, uitgevoerd door een doktersassistent/sportarts

De kosten voor het medisch onderzoek bedragen ongeveer 160 euro en moeten ter plekke contant betaald worden, waarna je een kwitantie krijgt. Bij sommige zorgverzekeringen kun je deze kosten vergoed krijgen.

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen twee werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing krijg je een toelichting op de redenen voor de afwijzing.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Aanmelden 

Aanmelden doe je via Studielink. Je krijgt dan informatie thuisgestuurd over de datum waarop je bij ArtEZ wordt verwacht.