Creative Writing

Studie

Creative Writing is een vierjarige afstudeerrichting van Vormgeving (Media & Graphic Design). We bereiden je voor op een hybride beroepspraktijk. Dat houdt in dat je als schrijver zowel toegepast als scheppend je talenten ontwikkelt en inzet. De opleiding is enerzijds gericht op het leren autonoom literair werk te maken en anderzijds op het toepassen van deze vaardigheden op het terrein van transmedia storytelling en non-fictie: reportage, essayistiek en documentaire. Daarnaast leer je deze vaardigheden in te zetten in samenwerking met of in dienst van andere disciplines.

Onderzoekende schrijvers 

De studie Creative Writing stelt zich ten doel om open, interdisciplinair georiënteerde en onderzoekende schrijvers op te leiden. De opleiding gebruikt hiervoor een onderwijsmodel waarin gradueel de verantwoordelijkheid voor het leerproces aan de student wordt overgedragen.
In de eerste twee jaar krijg je veel begeleiding. Er worden werkvormen, theorieën, opdrachten en interdisciplinaire samenwerkingsprojecten aangereikt. Dit allemaal om je op een activerende en op de beroepspraktijk toegesneden manier te laten kennismaken met de competenties die je nodig hebt in het werkveld.

Verdieping en verbreding

Vanaf het tweede jaar werk je ook aan oriëntaties: verdiepende opdrachten waarbij vanuit jouw interesse, onder begeleiding,  een uitgebreider creatief onderzoek wordt gedaan. Daarnaast wordt er in het tweede jaar tijd vrijgemaakt om binnen het curriculum samen te werken met andere disciplines, zowel binnen de academie als met makers en projecten van buiten de opleiding.

De studieregie ligt bij jou 

In de laatste twee jaar van de studie ligt de studieregie meer bij  jou zelf. Vanuit de eigen artistieke en professionele interesse initieer je in het derde jaar een verdiepend project en ga je op stage. De vakken staan nu meer in dienst van de praktische beroepsuitoefening en positiebepaling binnen de literaire wereld. Ook werk je in het derde jaar toe naar het afstudeerjaar, in de ‘Groenlichtprocedure’. Hierin laat je zien dat je onderbouwde ideeën hebt voor de afstudeeropdrachten in het vierde jaar. In het vierde jaar studeer je af, door middel van het uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een scriptie, en het schrijven of maken van een afstudeerwerk.

Dynamisch curriculum

Omdat de wereld van het schrijven en publiceren continu in verandering is, heeft de opleiding een dynamisch curriculum, waarbij aan de ene kant de actuele verdienmodellen centraal staan en aan de andere kant literaire vaardigen. Het curriculum wordt jaarlijks geëvalueerd door de studieleiding, de studenten en een team van kerndocenten (allen schrijvers of redacteuren).

Extra kennis en vaardigheid 

Naast de begeleiding in de vakken en projecten biedt de opleiding je ook mogelijkheden om buiten het reguliere curriculum kennis en vaardigheden op te doen, zoals in de studievereniging K.I.K en het tijdschrift Perplex. Dit zijn initiatieven voor en door studenten waarin in onderlinge samenwerking activiteiten worden georganiseerd.

ArtEZ finals

Alle studenten van Creative Writing tonen aan het einde van het schooljaar hun werk tijdens de ArtEZ finals in Arnhem. Een bezoek aan de ArtEZ finals is een aanrader als je er over denkt de studie Creative Writing te gaan doen.