Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Klassieke Muziek
Menu Klassieke Muziek

Compositie

Compositie

In Zwolle studeer je compositie om te leren binnen een grote diversiteit aan muzikale situaties creatief te zijn. De gehele weg van idee, naar partituur, tot aan repetitieproces, het organiseren van concerten en de uitvoering op een podium wordt onderwezen binnen de opleiding.

Als student krijg je tijdens je studie een breed overzicht van de belangrijkste 20ste en 21ste-eeuwse compositietechnieken, geworteld in een eeuwenoude muziektraditie. Elektronica en ideeën uit de jazz-, pop- en wereldmuziek hebben een plek binnen de opleiding. Je leert op basis van al deze kennis je eigen stem te vinden als componist en je eigen muzikale ideeën te verwezenlijken. Het ambachtelijke en praktische zijn belangrijk: naast de regelmatige samenwerkingen met professionele musici volgt de student ondersteunende vakken als instrumentatie, contrapunt en analyse. Er wordt speciaal aandacht besteed aan hoe je compositorische kennis overdraagt op anderen.

Als componist leer je het meest door je werk uit te laten voeren. Daarom zijn er elk jaar projecten met het in nieuwe muziek gespecialiseerde Orkest De Ereprijs, de Dans en Theater-afdeling van ArtEZ in Arnhem en wordt er regelmatig samengewerkt met De Nationale Opera en KASKO in Zwolle. Nieuwe composities worden door medestudenten uitgevoerd tijdens projectweken, compositieklasconcerten en door ensemble ArtEZ Moderne.

Als componist leer je in Zwolle op vele verschillende manieren samenwerken met musici, andere componisten, opdrachtgevers, programmeurs, publiek en een veelvoud aan kunstenaars uit andere disciplines om je eigen muzikale dromen te realiseren.


 

Specifieke toelatingseisen Compositie

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen. 

Je geeft een indruk van je ambachtelijke en artistieke niveau en de ontwikkelbaarheid daarvan door het sturen van een portfolio naar conservatorium.zwolle@artez.nl. Dat bevat:

  • je partituren, en liefst ook audio, van ten minste drie voor je ontwikkeling representatieve, recente composities (bestanden bij voorkeur in Finale of Sibelius, pdf, mp3, wav, midi e.d.)
  • een tekst met een overzicht van je voor het schrijven van muziek relevante ervaringen en opvattingen en wat je tijdens de opleiding graag zou willen leren.

Tijdens het toelatingsgesprek wordt beoordeeld in welke mate je in staat bent over muziek te denken en te praten. Daarbij is je portfolio het uitgangspunt en gaat het om je problemen, overwegingen en beslissingen tijdens het componeren.