Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Dans
Menu Docent Dans

Studie

Studie

Dans is een heel fysieke, expressieve en interactieve kunstvorm, die mensen op verschillende manieren laat kijken naar zichzelf, anderen, kunst en de wereld. Bij de bacheloropleiding Docent Dans ontwikkel je je tot artist educator met een eigen visie op dans. Je leert werken met verschillende doelgroepen: van jong tot oud, binnen en buiten het onderwijs.

De focus ligt niet alleen op het dansen zelf, maar vooral op de rol die je hebt als je met dans bezig bent. Je ontwikkelt je als artisteducator in vier beroepsrollen:

 • als docent in het overdragen van dans;
 • als dansmaker in het maken en (laten) uitvoeren van choreografieën en dansprojecten;
 • als danser in je eigen danstechnische en presentatievaardigheden;
 • en als ondernemer in het zelfstandig en proactief werken, ook op zakelijk gebied.

Wat leer je bij de opleiding tot dansdocent?

Tijdens de opleiding Docent Dans vorm je al onderzoekend en vanuit je eigen fascinatie je eigen identiteit als dansdocent. Dit doe je door middel van een voortdurende afwisseling tussen praktijk, theorie en onderzoek, zodat je zowel je artistieke als pedagogische skills ontwikkelt. Je volgt vakken als dansgeschiedenis, artistiek onderzoek, improvisatie/compositie, moderne dans en de danstraining physical dynamics. Na een brede oriëntatie kies je in de loop van de opleiding op basis van je eigen leervragen steeds meer je eigen richting en profiel.

Daarnaast ga je aan de slag in verschillende projecten, werk je aan je eigen danstaal en doe je podiumervaring op. Je leert verschillende methodes in te zetten om les te geven aan alle doelgroepen, in verschillende situaties. Ondertussen volg je een doorlopende vaardigheden-leerlijn, waarin je werkt aan aspecten als kracht en flexibiliteit en waarin je leert om goed voor je lijf te zorgen. Daarmee bouw je aan een basis die je vervolgens kunt toepassen in verschillende lessen en werksettings.

Stages en studiereizen

Door stages en studiereizen krijg je een steeds beter beeld van wat je kunt en wat er allemaal mogelijk is. Ook ontwikkel je nieuwe competenties en bouw je een netwerk op. Zo ontdek je gaandeweg hoe jij als dansdocent van betekenis kunt en wilt zijn in de maatschappij. Een studieloopbaanbegeleider begeleidt je bij dit proces. Na een brede oriëntatie, waarin je kennismaakt met en lesgeeft aan verschillende doelgroepen en in verschillende situaties, kies je op basis van je eigen leervragen steeds meer je eigen richting en profiel. Tijdens de stages oefen je met de verschillende beroepsrollen: dansdocent, dansmaker, danser en ondernemer. Er is ruime gelegenheid om je te oriënteren op het buitenlandse werkveld. Tijdens je studie loop je meerdere keren stage: 

 • De eerste stage is aan het eind van het tweede leerjaar. Je loopt dan stage in het basisonderwijs. Vooraf maak je een stageplan met leerdoelen. Daarnaast loop je een stage buiten het onderwijs, waarbij je zelf bepaalt waar en bij wie. Ook is er de mogelijkheid om een plek op een studiereis naar Barcelona of New York te bemachtigen, om de dansscene daar te ervaren en inspiratie op te doen. Ter voorbereiding op de stages in het derde jaar bezoek je de Stagedansmarkt.
 • In het derde en vierde leerjaar kies je op basis van je eigen leervragen zelf waar en bij wie je stage wilt lopen. Je maakt hiervoor een plan dat je met je studie- en stagebegeleiders bespreekt. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Ook kun je in het derde jaar deelnemen aan een van de internationale onderzoeksprogramma’s Joint Module in Zweden en Denemarken, waarin ArtEZ samenwerkt met DOCH en Rama.
Ik heb interesse in verschillende culturen. Mijn stage heb ik gelopen bij een dansschool in Kaapstad. Ook heb ik deelgenomen aan de Joint Module uitwisseling aan kunsthogescholen in Aarhus en Stockholm. Daardoor kreeg ik een breder beeld van dans en wat het voor mensen over de hele wereld kan betekenen.”
ELENA, VIERDEJAARS STUDENT

 

Projecten

Het onderwijs bij de opleiding Docent Dans is projectgestuurd. In elk project, dat acht weken duurt, staat een vraagstuk, probleem of beroepssituatie uit het werkveld centraal. Vaak werken we hierbij samen met het werkveld. Binnen de verschillende projecten doe je nieuwe kennis op en verdiep je bestaande kennis. Je werkt veel samen met studenten van de eigen opleiding en van andere docentopleidingen van ArtEZ. Experimenteren en onderzoeken neemt in de projecten een belangrijke plaats in. Per project wisselt de (beroeps-)rol die je inneemt. Zo leer je alle aspecten van het vakgebied kennen en kun je daarin steeds beter je eigen positie bepalen.

Voorbeelden van projecten zijn:

 • In het jaarlijkse interactieve BaDD Dans Festival komen kunst en educatie samen en oefen je alle beroepsrollen. Studenten laten bijzondere choreografieën zien die ze voor het onderwijs hebben ontwikkeld en geven workshops. Het festival wordt georganiseerd, gechoreografeerd en gedanst door de studenten zelf.

 • Het Docent Dans Event sluit het studiejaar af. Met choreografieën gemaakt voor en door studenten, resultaten van onderzoek, dansfilms en workshops delen studenten waar ze mee bezig zijn geweest.

  Bekijk een impressie van het Docent Dans Event in 2021:

 • Geld Speelt een Rol is een ondernemerschapsproject in het tweede studiejaar, samen met studenten van de opleiding Docent Theater. Op de derde en laatste dag van het project pitch je een ondernemingsplan voor nieuw artistiek product. Degene met een vernieuwend idee dat echt potentie heeft, krijgt een geldbedrag als aanmoediging om het plan ook werkelijk uit te voeren.

 • Hoe stel je vragen aan anderen, hoe reageer je op feedback, hoe observeer je? Over dit soort vragen gaat de reflectie-en onderzoeksmethode Reflective practice. Deze methode is verweven in de hele opleiding. Elk jaar komen de grondleggers en gastdocenten uit de Verenigde Staten bijscholen en kennis uitwisselen.

  The workshop gave me many ideas that popped up in our conversations, also ideas about how to get into a making process and the curiosity to explore other ideas of expressing thoughts. Another great thing I can take with me is the process of questioning. Ask questions, to the maker and to myself, about what I am seeing and what it does to me, what effects it has and where I want to look more closely.
  RUTH HOLSTEIN, STUDENT
 • In het eerste semester van het derde jaar onderzoek je tijdens het project Dans in de maatschappij hoe je samen met je doelgroep dans kunt inzetten rondom een actueel sociaal vraagstuk. Je werkt hierbij samen met studenten van andere opleidingen, zoals HAN social work en pabo, en/of met Introdans Interactie. De kennis die je hebt opgedaan, deel je vervolgens tijdens het Holland Dance Festival

 • In dit project aan het eind van jaar drie komen alle beroepsrollen – docent, maker, danser, ondernemer – samen. Je ontwikkelt een dansproduct voor een bepaalde doelgroep en situatie en zet dat product in de markt. Een voorbeeld van zo’n dansproduct is een lessenreeks of film voor de bovenbouw van het basisonderwijs, waarbij je aansluit bij een actueel in de school of in de maatschappij en bij de kerndoelen van het onderwijs.

 • Tijdens het project Up2DFuture presenteren vierdejaars studenten zichzelf aan het werkveld. Zo kan het werkveld kennismaken met de nieuwe lichting dansprofessionals. 

 • Als een opdrachtgever een aanvraag heeft voor een workshop, voorstelling, festival of ander dansproject, dan zorgt Dansplein ervoor dat deze aanvraag wordt gekoppeld aan de juiste personen binnen de opleiding. Het DansPlein-team bestaat uit studenten van de opleiding Docent Dans, onder begeleiding van een coach. Door deel te nemen aan het DansPlein-team werk je aan competenties als samenwerken en organiseren.

  Bekijk de video van DansPlein of bezoek de Dansplein-website

   

Foto: Danielle Corbijn
Foto: Danielle Corbijn

 

Studieopbouw

In de loop van de opleiding wordt steeds duidelijker wat voor dansdocent jij wilt worden en hoe jij van betekenis wilt zijn in de samenleving. Deze zoektocht naar je persoonlijke fascinatie (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Hoe ziet het beroepenveld eruit?) begint al in het eerste jaar.

 • In dit eerste jaar werk je aan een stevige theoretische en praktische basis. In projecten zoals het BaDD Dans Festival en tijdens de vaardigheden-leerlijn verdiep je je kennis en pas je die toe. Ook werk je aan je eigen danstechnische en creatieve vaardigheden en leer je die presenteren. Daarnaast maak je kennis met de veelzijdigheid van werkvelden van dansdocenten. Je leert een lesplan maken en oefent je met je medestudenten in het geven van lesonderdelen.

  Je kunt in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Lab, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding.

 • In het tweede jaar oefen je met de basis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de situatie. Het gaat dan om het hele werkveld, zoals het onderwijs, dansscholen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de wijk. We gaan uit van vragen als: Wie is de ander en hoe ga ik het best met die ander om? Welke invloed heeft de omgeving hierop? Waar ga je met wie dans overbrengen? Je kiest een doelgroep binnen het onderwijs of in het amateurveld, ontwerpt een danseducatief product zoals een lessenreeks of dansdag en voert dit project ook uit.

 • In jaar drie staan de verschillende beroepsrollen (dansdocent, dansmaker, danser en ondernemer) centraal. Op basis van je persoonlijke voorkeuren maak je hiertussen een eigen balans. Deze persoonlijke keuzes pas je onder andere toe bij dansproducties en in het project Dans in de maatschappij. Tijdens de verschillende stages in het derde leerjaar bouw je aan je netwerk. Je loopt in dit jaar tenminste twee langere stages, een binnen het onderwijs en een daarbuiten. Vooraf maak je een stageplan. Waar je de stages uitvoert en bij wie, kies je zelf. Daarnaast is er vrije ruimte voor nog meer stages, workshops of projecten.

  Ik kan mijn creativiteit koppelen aan de nieuwe kennis die ik opdoe in dans- en theorielessen, en die aanspreken in alle rollen waarmee we bezig zijn; danser, maker, docent en ondernemer.
  THIRZA, STUDENT
 • In het laatste studiejaar draait het om je eigen visie op het beroep: Wat wil ik? Wat maakt mij bijzonder? Met wie en hoe wil ik werken?
  Je ontwikkelt een eigen plan, organiseert stages, doet onderzoek en sluit af met een presentatie en een scriptie.

  Aan het einde van het seizoen presenteer je je persoonlijke profilering tijdens het Up2DFuture Festival en/of het Docent Dans Festival. Enkele studenten presenteren tijdens het Docent Dans Festival ook hun afstudeervoorstelling.

  Voorbeelden van afstudeeronderzoeken:

  • Dans voor mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met dementie;
  • 21st century skills en dans in het basisonderwijs;
  • Flying Low Methode in de moderne les;
  • Dansles in Filipijnse sloppenwijken;
  • Onderzoek naar dans in virtual reality
  • Dans in het speciaal onderwijs met leerlingen met beperkingen;
  • Dans met gedetineerden als onderdeel van resocialisatie.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding tot dansdocent begeleiden we je in je fysieke en danstechnische ontwikkeling en ook in je persoonlijke ontwikkeling en bij het ontdekken wat jou bijzonder maakt. Daarnaast helpen we je bij je oriëntatie op de uitgebreide mogelijkheden binnen het werkveld. Vanaf het eerste studiejaar heb je wekelijks een gesprek met een studieloopbaanbegeleider. Daarnaast zit je in een kleine buddygroep, waarin studenten uit de vier studiejaren samenwerken.

Dance & Health

De studie Docent Dans en straks ook je beroepspraktijk als dansprofessional vragen veel van je, zowel fysiek als mentaal. Daarom besteden we veel aandacht aan goed zorgen voor je gezondheid en verantwoordelijk omgaan met je lichaam. Deze zorg voor jezelf draag je later ook over op je leerlingen. Na het Dans Medisch Onderzoek tijdens de auditie doe je drie keer per jaar een test om te bepalen hoe je er fysiek en mentaal voorstaat. Daarbij wordt onder andere gekeken naar kracht, conditie, welbevinden en mentale weerbaarheid. Aan de hand van de uitslag stel je individuele doelen op om mee aan de slag te gaan. Deze doelen evalueer je en stel je zo nodig bij, eventueel met hulp van je studieloopbaanbegeleider of de gezondheidscoördinator.


De docenten dagen mij uit om verder te kijken dan ik zelf kan bedenken, waardoor ik in nieuwe situaties beland en erachter kom waar mijn interesses liggen en wat ik hier later mee wil gaan doen.
THIRZA, STUDENT

Faciliteiten

De opleiding beschikt over diverse moderne, ruime studio’s, theaterzalen, theorielokalen en een mediatheek. Als student kun je zelf studio’s reserveren.

Zelfstandig ondernemer?

Of je nu zelfstandig ondernemer wordt of niet, als docent dans speel je een rol van belang in de samenleving. Een ondernemende houding en skills zoals onderzoeken, innoveren, initiëren en samenwerken zijn daarbij onmisbaar. Met behulp van de leerlijn Ondernemerschap werk je tijdens je studie al vanaf het eerste jaar aan het ontwikkelen van deze skills. Je doet mee aan het project Geld Speelt (g)Een Rol, schrijft een businessplan en leert over financiering van projecten en opbouwen van een netwerk. Ook leer je jouw visie op dans on- en offline onder woorden brengen en kun je tijdens opdrachten en projecten kennismaken met verschillende bedrijven en instellingen. Wil je een eigen onderneming starten? Dan kun je terecht bij de startersdesk van het ArtEZ Business Centre

Studeren in Arnhem

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Arnhem

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden via Studielink