Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Composition for Film and Theatre - online
Menu Composition for Film and Theatre - online

Toelating

Toelating

Ben je talentvol, ambitieus en zoek je de mogelijkheid om je te specialiseren als film- en theatercomponist? Dan is de opleiding Composition for Film and Theatre wat je zoekt. Op deze pagina lees je wat je moet voorbereiden voor de toelating.

Direct aanmelden

De deadline om je aan te melden en je portfolio te uploaden is 1 mei. Aanmelden en een toelatingsexamen doen kan ook na deze datum, onder de voorwaarde dat er nog studieplekken beschikbaar zijn.

Lees de toelatingseisen zorgvuldig door.

Let op: vanwege de deadlines voor visumaanvragen kunnen aanvragen van niet-EU/EER-paspoorthouders na 1 maart niet meer in behandeling worden genomen.

Aanmelden doe je via Studielink, via de knop hieronder.


Direct aanmelden bij Studielink

Voorbereiden op je auditie

Er zijn verscheidene opties die je kunnen helpen voor te bereiden op je toelatingsexamen. ArtEZ biedt een spoedcursus muziektheorie aan, die je voorbereid op de theorietoets die onderdeel uitmaakt van de toelatingsexamens van de verschillende ArtEZ Bacheloropleidingen Muziek.

In Nederland en daarbuiten zijn er ook verschillende cursussen die trainen in compositie voor mixed media, zoals de Musicube Academy in Bonn.

Toelatingseisen Composition for Film and Theatre - Online

Om in aanmerking te komen voor deze bacheloropleiding moet je voldoen aan de volgende criteria:

 • je moet in bezit zijn van een vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;
 • voldoen aan de taaleisen voor een Engelstalige bacheloropleiding;
 • een positieve uitslag van het toelatingsexamen behalen (auditie en theorietoets).

Eisen Algemene Muziektheorie

Zie ook de eisen algemene muziekleer en gehoorcriteria.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer.

Wist je dat ArtEZ ook een spoedcursus muziektheorie aanbiedt? Klik hier voor meer info.

  • Akkoordsymbolen: een notenblad kunnen samenvatten in akkoordsymbolen en vice versa.
  • Functionele harmonie: functies en intervallen. Vanaf een notenbeeld termen als #IVdim, V Molldur, dominant, tussendominant enz., in sleutels tot vijf kruizen en mollen kunnen herkennen en toepassen.
  • Functionele relaties tussen akkoorden kunnen benoemen vanaf bladmuziek. 
  • Een bewuste vier- en vijfdelige harmonisatie kunnen maken van een gegeven melodie aan de hand van akkoordsymbolen en de keuzes kunnen toelichten. 
  • Een gegeven melodie op minstens twee manieren kunnen harmoniseren, met gebruik van akkoordsymbolen.
  • Een in symbolen opgestelde akkoordprogressie kunnen spelen.
  • De hierboven genoemde harmonisaties kunnen spelen.
  • Een notenbeeld harmonisch kunnen samenvatten.
 • Elementaire muzikaliteit kunnen aantonen op een instrument naar keuze (waaronder stem), waarmee deelname aan een gemiddelde amateurgroep mogelijk zou zijn.

Toelatingsexamen

Tijdens het toelatingsexamen worden je kansen om de studie succesvol af te ronden geëvalueerd.

Het toelatingsexamen bestaat uit vier onderdelen: een voorselectie, een ‘theory of harmony’ toets, een auditie en een algemene theorietoets, die los van elkaar worden afgenomen.

De toelatingsexamens vinden plaats in april en mei/juni. Jouw toelating wordt gepland op het eerst mogelijke moment.

Voorbereiding & portfolio

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink ontvang je per e-mail een link naar ons toelatingsportaal. Via deze portal kun je een link naar jouw portfolio uploaden. Dit portfolio geeft ons een indruk van je ambachtelijke en artistieke niveau en de ontwikkelbaarheid daarvan.

Jouw portfolio moet bevatten:

 • 5 recente composities die jouw ontwikkeling weergeven. Dit mogen autonome composities zijn evenals originele stukken filmmuziek. Je portfolio mag maximaal 3 stukken filmmuziek

  Autonome composities: lever partituren in en bij voorkeur ook een audio opname (bestanden bij voorkeur in Finale of Sibelius, pdf, mp3, wav, midi e.d.).

  Filmmuziek: lever filmmuziek in (bij voorkeur via Vimeo or YouTube link of soortgelijke URL) én een partituur van minimaal één van deze stukken (bestanden bij voorkeur in Finale, Sibelius of pdf). Wanneer je ervoor kiest om 3 stukken film muziek in je portfolio op te nemen, moeten deze in totaal minimaal 6 minuten duren.
 • Een korte persoonlijke introductie die inzicht biedt in jouw ervaringen en opvattingen die relevant zijn voor het schrijven van muziek en wat je tijdens de opleiding graag zou willen leren.

Om je een idee te geven hoe jouw portfolio eruit zou kunnen zien, hebben we twee voorbeelden samengesteld:

Voorbeeld CFT portfolio 1 | Voorbeeld CFT portfolio 2

 

Voorselectie

Voorafgaand aan het toelatingsexamen vindt er een voorselectie plaats. Tijdens de voorselectie beoordelen twee docenten van de opleiding CFT je portfolio, waarna zij besluiten of je een toelatingsexamen mag doen.

Theorie van harmonie

 • De theory of harmony toets duurt maximaal 60 minuten en vindt plaats direct voorafgaand aan het toelatingsexamen. Kijk voor meer informatie bij de paragraaf “Criteria Theorie van harmonie” bij de toelatingseisen.

Auditie

Tijdens de auditie wordt beoordeeld in welke mate je in staat bent over muziek te denken en te praten. Daarbij is je portfolio het uitgangspunt en gaat het om je problemen, overwegingen en beslissingen tijdens het componeren.

 • De toelatingscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 ArtEZ docenten. De auditie duurt maximaal 45 minuten.

 • Na je auditie zal de commissie kort overleggen, waarna zij je direct het resultaat zullen mededelen. Bij een positief resultaat, word je ingepland voor een theorietoets.

Theorietoets

Een mondeling/schriftelijk theorietoets wordt afgenomen wanneer je auditie voldoende is. Deze toets vindt meestal plaats op dezelfde dag, mocht dit niet het geval zijn word je daarover tijdig geïnformeerd.

Zie ook de eisen algemene muziekleer en gehoorcriteria.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt definitief vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waar jij je voor hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Frequently Asked Questions

 • Ja, je kunt je nog steeds aanmelden. Echter kunnen we je alleen een toelatingsexamen aanbieden als er nog genoeg studieplekken beschikbaar zijn.

 • Nee, in verband met stricte deadlines rondom de visumaanvraag kunnen we na 1 maart helaas geen aanmeldingen van non-EU/EER passport houders verwerken.

 • Ja, je kunt een online toelatingsexamen doen. Je kunt dit aanvragen in je aanmelding via Studielink of via e-mail als je je al hebt aangemeld.

  Klik hier voor technische vereisten voor online toelatingsexamens.

 • Ja, alle CFT-studenten moeten beschikken over een persoonlijke laptop (Mac of Windows). Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor zowel hardware als DAW-software (Logic, Cubase of freeware zoals Studio One).

 • De afdeling Studentenzaken kan helpen met de bovenstaande onderwerpen en meer. Je kunt ze bereiken via studentaffairs@artez.nl.

 • Aarzel niet om ons een e-mail te sturen via conservatorium.arnhem@artez.nl.