Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bijdragen masterdocenten Kunsteducatie in Kunstzone

  • Docentopleidingen
  • Onderzoek

De nieuwste editie van Kunstzone staat in het teken van diversiteit en inclusie. Het themadeel kwam tot stand in samenwerking met docenten en alumni van verschillende docentopleidingen binnen ArtEZ, evenals studium generale

De nieuwste editie van Kunstzone kwam tot stand in samenwerking met ArtEZ.
De nieuwste editie van Kunstzone kwam tot stand in samenwerking met ArtEZ.

Themadeel in Kunstzone

Kunstzone is het meest gelezen vakblad op het gebied van kunsteducatie in Nederland. Elsbeth Veldpape en Emiel Copini, docenten bij de master Kunsteducatie, schreven het thema-artikel voor Kunstzone #2. In hun artikel Inclusieve kunsteducatie: wat kan de opleiding betekenen? stellen ze een prangende vraag. Kunsteducatie die niemand buitensluit – hoe ziet dat eruit?

Op zoek naar het antwoord op deze vraag begonnen de docentenopleidingen van ArtEZ vorig jaar een onderzoeksproject, genaamd Cracking the Code. Doel was om in kaart te brengen hoe diversiteit en inclusief handelen van docenten en studenten vanuit de opleidingen bevorderd en actief uitdragen zou kunnen worden. Er werden veel gesprekken gevoerd en nam men de eigen praktijk kritisch onder de loep.

We zullen moeten blijven reflecteren. (…) Pas als de populatie studenten, docenten en management evenwichtiger is geworden ontstaat ruimte voor een vollediger palet aan verhalen en perspectieven.
Elsbeth Veldpape, docent master Kunsteducatie

 

Het project leverde waardevolle inzichten op – en liet zien dat er nog een lange weg te gaan is. Elsbeth Veldpape: “We zullen moeten blijven reflecteren. (…) Pas als de populatie studenten, docenten en management evenwichtiger is geworden ontstaat ruimte voor een vollediger palet aan verhalen en perspectieven.”

Meer lezen

Lees hier een voorproefje van het artikel Inclusieve kunsteducatie: wat kan de opleiding betekenen? van Elsbeth Veldpape en Emiel Copini. Het hele artikel – en alle andere bijdragen – kun je lezen in Kunstzone #2 Diversiteit en inclusie, te vinden in de Mediatheek van ArtEZ en beschikbaar via Kunstzone

Aan deze uitgave werkten ook mee: Joke Alkema (studium generale), Lynn Kosakoy (alumna Master Kunsteducatie en bachelor Docent Dans) en Docus van der Made en Wouter Engelbart (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Arnhem).

De nieuwste editie van Kunstzone kwam tot stand in samenwerking met ArtEZ.

 

Bijdragen in Cultuur+Educatie

Ook de meest recente editie van Cultuur+Educatie, toonaangevend wetenschappelijk vakblad over kunst- en cultuureducatie in Nederland, bevat inspirerende bijdragen van ArtEZ-docenten. Lees hier meer.