Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Docenten Astrid Rass en Emiel Copini in Cultuur+Educatie

  • Docentopleidingen
  • Onderzoek

De nieuwste editie van Cultuur+Educatie, toonaangevend wetenschappelijk vakblad over kunst- en cultuureducatie in Nederland, bevat inspirerende bijdragen van Astrid Rass en Emiel Copini, docenten bij de master Kunsteducatie van ArtEZ.

Docenten Astrid Rass en Emiel Copini leverden bijdragen aan Cultuur+Educatie.
Beeld: LKCA | Docenten Astrid Rass en Emiel Copini leverden bijdragen aan Cultuur+Educatie.

Cultuur+Educatie is hét vakblad over onderzoek naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur (www.lkca.nl). Editie 56 gaat over cultureel bewustzijn en bevat bijdragen van Astrid Rass en Emiel Copini: beiden docent bij de master Kunsteducatie van ArtEZ.

Astrid Rass constateert dat leerplannen op landelijk en schoolniveau richting geven aan het kunstonderwijs, en gaat op onderzoek uit naar onderwerpen die aanzetten tot cultureel bewustzijn in deze leerplannen voor kunstvakken (Cultuur+Educatie 56, jrg. 19, pp. 22). Ze concludeert dat onderwerpen die aanzetten tot verbeeldende reflectie moeilijk te vinden zijn, waardoor de basis voor de kunstvakken onevenwichtig is (www.lkca.nl).

Emiel Copini stelt dat mensen geneigd zijn de eigen groep als universele norm te beschouwen wanneer ze betekenis geven aan de wereld om zich heen, wat échte verbinding met anderen bemoeilijkt. Hij gaat in op de cognitieve mechanismen van in- en uitsluiting en verbindt die aan de rol van kunst- en cultuuronderwijs voor adolescenten (Cultuur+Educatie 56, jrg. 19, pp. 108). In zijn bijdrage laat hij zien waarom cultureel bewustzijn van jongeren alles te maken heeft met actuele vraagstukken rondom inclusie (www.lkca.nl).

Meer lezen

Benieuwd naar de volledige bijdragen van de masterdocenten Kunsteducatie? Je leest het volledige nummer van Cultuur+Educatie op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst: je kunt het daar bestellen of de online versie downloaden. Het artikel van Astrid Rass, Leerplan voor kunstvakken: ‘Waar gaat het eigenlijk over?’ is te vinden op pagina 108-119. Dat van Emiel Copini, Eén van hen., op pagina 22-38.

Astrid Rass publiceerde afgelopen jaar ook een artikel op de opiniepagina van het NRC: Recept voor een goed onderwijsgesprek: mix praktijk en wetenschap. Met het artikel gaat ze in op de vraag hoe je onderwijs betekenisvol maakt voor leerlingen.

 Meer weten over het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)? Neem een kijkje op de website

Docenten van de master Kunsteducatie leverden bijdragen aan Cultuur+Educatie.
Beeld: LKCA | ArtEZ-docenten droegen bij aan Cultuur+Educatie 56.

 

Bijdragen in Kunstzone

Ook de nieuwste editie van Kunstzone, die in het teken staat van diversiteit en inclusie, kwam tot stand in samenwerking met docenten en alumni van verschillende docentopleidingen binnen ArtEZ, evenals studium generale. Lees hier meer.