Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Master Architectuur: de balans tussen werken en leren, dromen en doen

  • Architectuur en...

Drie architecten, drie verschillende perspectieven op de praktijk. Ted Maters, Antoine Bowers en Daniëlle Haasjes zijn alumni van de ArtEZ masteropleiding Architectuur. Hoe kijken ze terug op de opleiding? Hebben ze nog iets gehad aan het onderzoek waarmee ze de opleiding hebben afgesloten? En wat adviseren ze potentiële nieuwe studenten? Daniëlle Haasjes: “Probeer bij jezelf te blijven. Niet te veel met docenten of andere mensen meegaan, maar je eigen weg vinden. Zo groei je niet alleen als architect, maar ook als mens.”

FUENTE, het afstudeerproject van Antoine Bowers (2020).
FUENTE, het afstudeerproject van Antoine Bowers (2020).

Balans vinden

Voor Daniëlle begon het vroeg: toen ze als kind speelde met LEGO-blokjes. “Die combinatie tussen creativiteit en techniek zat er al vroeg in. Op een gegeven moment is dat steeds verder naar elkaar toe gaan groeien.” Daar herkennen ook Ted en Antoine zich in. Antoine: “Ik wilde iets waar kunst en civiele techniek elkaar konden ontmoeten. Iets betekenen door mijn creativiteit te gebruiken.” Voor Ted is de wens om architect te worden er eigenlijk altijd al geweest. “Ik was altijd al perspectief aan het tekenen, dat soort dingen. Nadat ik afstudeerde in bouwtechniek, dacht ik: laat ik ervoor gaan.”

De master Architectuur biedt concurrent onderwijs: een combinatie van werken en studeren. Als student ga je op een uitdagende manier aan de slag met thema’s als ruimte, context en verhaal. Je leert vrij en creatief denken en ontwikkelt een nieuwe manier van kijken: zo ontwikkel je je tot een eigenzinnige professional met de kennis en kunde om het voortouw te nemen in het vormgeven van de verhouding tussen mens en ruimte.

Dankzij de opleiding weet ik hoe ik open moet staan voor andere mogelijkheden. En hoe ik opdrachtgevers die mogelijkheden ook in kan laten zien."

Ted Maters
Deze combinatie tussen werken en studeren werd door alle drie de alumni als zwaar maar waardevol ervaren. Ted: “Het was wennen, ja. Met name het eerste jaar was chaotisch. Je bent tijdens het bureauwerk heel praktisch bezig, op technisch niveau. Tegelijkertijd ben je tijdens de opleiding aan het vrijdenken en experimenteren. Gaandeweg de studie groeit dat meer naar elkaar toe.” Antoine sluit zich daarbij aan: “Het is zwaar. Je moet presteren op je werk, maar tegelijkertijd altijd openstaan om nieuwe ideeën te ontvangen. Als je iemand bent met een vibrerend sociaal leven, kan het daar ook een inslag op hebben. Je kunt het niet half doen. Maar als je de focus hebt, dan lukt het wel.”
Ted Maters (links) bij zijn afstudeertentoonstelling in 2020. Fotograaf onbekend

Ted herinnert zich hoe hij na werkdagen naar huis fietste en dan in zijn hoofd al bezig was met alles wat hij die avond nog moest doen. “Het is zoeken naar de balans,” geeft hij aan. “Maar het voordeel is dat je echt leert af te wisselen tussen het praktische en experimentele. Je krijgt vanzelf een onderzoekende houding. Dankzij de opleiding weet ik hoe ik open moet staan voor andere mogelijkheden. En hoe ik opdrachtgevers die mogelijkheden ook in kan laten zien.”

Het blijkt een terugkerend thema in het werkzame leven van een architect te zijn: de balans tussen dromen en doen. “Je hebt met veel verschillende partijen te maken die allemaal iets van je willen,” zegt Daniëlle. “Je moet aan de ene kant stevig in je schoenen staan en vechten voor je ontwerp. Maar je moet ook door de ogen van iemand anders naar een project kunnen kijken. Je maakt uiteindelijk iets voor mensen. Dan is het belangrijk om verschillende perspectieven te kunnen zien.”

Je maakt uiteindelijk iets voor mensen."

Daniëlle Haasjes

Plekken met verhalen

Ted deed onderzoek naar architectuur en autisme. “Ik kwam tijdens het studeren veel hobbels tegen vanwege mijn autisme. Dat persoonlijke heb ik in mijn onderzoek breder getrokken, maatschappelijk gemaakt. De vraag die ik wilde beantwoorden was: heeft architectuur invloed op de belevingswereld van jongeren met autisme?” Het resultaat is een ‘prikkel-regulerende’ omgeving: een schoolgebouw waarin de autistische leerling stapsgewijs verschillende onderwijsvormen doorloopt, en daarbij ook stapsgewijs steeds meer wordt losgelaten en zelfstandig wordt. 

'Een schoolgebouw binnestebuiten', een maquette van het afstudeerwerk van Ted Maters (2020)

 

Antoine is afgestudeerd met een project op Aruba. Hij nam een historische plek op het eiland, waar vroeger goud werd gesmolten, en verandert in zijn ontwerp het toeristische doeleinde naar een van rust en contemplatie. “Het eiland kan soms erg gefocust zijn op toerisme. Dit is een contraproject, waarbij de natuur weer ruimte krijgt.” Hij noemt de term contextuele duurzaamheid: oude technieken en bestaande structuren hergebruiken. Niet iets platgooien en opnieuw beginnen, maar kijken naar de mogelijkheden die er al zijn. Door zijn afstudeerproject heeft Antoine mee kunnen werken aan soortgelijke projecten op het eiland.

een doorsnede van FUENTE, het afstudeerproject van Antoine Bowers

 

Bij Daniëlle stond in haar onderzoek het ambacht van het boek centraal. “Ik wilde boeken combineren met architectuur. Het is een werkplaats geworden voor de boekdrukkunst. Alles is aanwezig om het ambacht te beoefenen, of dat nu schrijven, drukken en binden of lezen is.” Het eindproduct is dan ook een boek, niet een gebouw. “Architectuur in de vorm van literatuur. Je stapt als lezer het ontwerp en het verhaal binnen. Ik zie een boek echt als een huis voor een verhaal.”

Maquettes van 'boekenkamers', afstudeerproject van Daniëlle Haasjes (2020)

Wat wil jij doen?

Alle drie de architecten onderschrijven dat ze veel aan het onderzoek hebben gehad. Ted raadt aan toekomstige studenten aan om zich open te stellen voor experiment. “Dat is lastig in het eerste jaar. Je moet leren om een heleboel technische bagage los te laten. Probeer de hele opleiding lang nieuwsgierig te blijven.” Daniëlle voegt daar aan toe dat het belangrijk is om vanuit je werk ervaring op te blijven doen: “Daar krijgen je ontwerpen meer kracht van. En vraag jezelf constant af: wat vind ik eigenlijk?”

Antoine is het daar mee eens: “Probeer inderdaad dicht bij jezelf te komen. Waarom wil jij iets doen? Onderzoek met name wie je bent als ontwerper. Probeer op niemand te lijken. Het is verleidelijk om naar mensen op te kijken, maar soms kan een stijl die je bewondert je persoonlijk helemaal niet liggen. Gun jezelf de tijd om te ontwikkelen en je eigen koers te bepalen.”

Volg Daniëlle, Ted en Antoine

Bezoek de website van Daniëlle

 Bekijk de website van Ted Maters

Volg Antoine Bowers op Instagram

 Benieuwd naar de master Architectuur?

Architecten staan met twee benen in de samenleving en leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Met creatief en inspirerend werk beïnvloed en verbeter je de levens van mensen en de wereld. Om die ook in de toekomst leefbaar te houden: voor onszelf, de natuur en de generaties na ons. We moeten een nieuwe weg inslaan en staan voor een grote opgave, waar jij als architect een actieve rol in speelt.

Ontdek de master Architectuur