Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

MIKA vind je op festivals, poppodia én in de kroeg

  • Theater

Toeval of toch het universum aan het werk toen vierdejaars studenten Mika Bisschop en Mika de Pee klasgenoten werden op de Toneelschool in Arnhem? Ze weten het niet. Feit is dat er een vriendschap ontstond die een stevige basis vormt voor hun samenwerking als theaterduo MIKA, met al tijdens de opleiding een EP-release en een theatershow die ze liefst buiten het theater spelen. “We rekken graag de grenzen op van wat een voorstelling of concert heet.”

Nooit Meer Terug, MIKA
Nooit Meer Terug, MIKA

“Deze week spelen we de voorstelling die we in het derde jaar maakten, in een café”, vertelt Mika Bisschop. “We brengen het verhaal van de reis op onze EP Nooit Meer Terug in een voorstelling waarin muziek, verhaal en spel zich afwisselen.” Mika de Pee: “Het is een eigen vorm van theater die we liefst op andere plekken dan in het theater brengen.” Luister de EP hier:

Muziek als basis

“Na een korte egostrijd, want ‘hallo ík was toch Mika’, werden we al snel vrienden toen we in gesprek raakten over onze favoriete muziek”, vertelt Mika de P. We houden allebei van hiphop en luisteren naar dezelfde artiesten. Die stijl hoor je terug in ons werk.” “Muziek is altijd de rode draad in ons werk”, vult Mika B. aan. "Daar begint het mee. Gedurende het maakproces krijgt een muzikale vertelling vorm."

Prikkelend afstudeerjaar

Het duo zit midden in een druk laatste jaar, met een afstudeervoorstelling, stage én scriptie. Mika B.: “Als acteur wil je praktisch bezig zijn. De theorie kost meer energie. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het me veel zal brengen. Voor onze afstudeervoorstelling verzamelen we al sinds de zomer inspiratie en muziek rondom het thema de dood. De onderwerpen waar we graag mee werken zijn aanvullend in het theoretisch onderzoek naar de manier waarop wij theater vormgeven en de grens opzoeken tussen een voorstelling en een optreden.”

Onze zoektocht is ook het resultaat.”

Artistiek onderzoek

“Zoals ons zoekproces de reis was op onze EP, gebruiken we dit proces in al ons werk. De zoektocht wordt daarmee ook het resultaat. Daarom is de dood voor ons een interessant thema, het vertelt alles over het leven.” Mika de P: “Het niet weten en de onrust die je daardoor kunt ervaren, wat het betekent om een ego-dood te sterven en uiteindelijk acceptatie te vinden met het besef dat het proces daarna weer overnieuw begint… Dat inspireert ons.”

Residentie Schrijverskamp

Deze maand organiseert het duo een tweeweeks schrijverskamp als residentie en voorwerk voor hun afstudeervoorstelling. Mika de P.: “We nemen de verzamelde inspiratie mee en nodigen iedereen uit om muziek te komen maken, te brainstormen of gewoon langs te komen. Nadat de muziek er is, gaan we tijdens de repetities in het voorjaar aan de slag met de dramaturgie. Nick Livramento Silva van theatercollectief DIEHELEDING (én Toneelschool-alumnus) voert de eindregie over de voorstelling.”

Eindstages

Na het schrijverskamp ligt het proces even stil, want dan is het tijd om eindstage te lopen. Mika B. gaat stagelopen met de voorstelling Coriolanus onder regie van Nina Spijkers bij Het Nationale Theater. Mika de P. ruilde zijn zomervakantie in voor een stage bij een Noors theatercollectief, maar is ook alweer aan de slag met een interdisciplinaire voorstelling bij Grand Theatre Groningen. “Het is leuk om van Oslo naar Groningen te reizen om te repeteren en te werken aan een voorstelling die straks ook na de opleiding doorloopt.” 

Samen verder

Wat MIKA betreft is hun afstuderen geen eindpunt, maar een overgang naar een serieuzere samenwerking. “We onderzoeken plekken waar kansen voor ons liggen en nodigen die productiehuizen uit voor onze voorstelling. Stichting Orkater neemt bijvoorbeeld toffe nieuwkomers aan en ook het Productiehuis van Theater Rotterdam vinden we interessant. Natuurlijk zijn er ook andere wegen naar financiering die we onderzoeken, maar het lijkt ons fijn om een plek te vinden onder wiens vleugels wij onze start kunnen maken in het werkveld. Daarnaast gaan jullie ons zeker vinden op festivals, poppodia of in het café!” 

Toneelschool

Bij de Toneelschool word je opgeleid tot zelfstandig acteur. De focus ligt op vakmanschap op het gebied van spelen en maken. Ook is er veel aandacht voor reflectie, en voor onderzoek naar je eigen kunstenaarschap.

Ontdek deze opleiding