Popacademie

Zang

Elke stem is uniek. Juist daarom is het van belang te leren je stem verantwoord te gebruiken, zodat je jouw stem kunt laten doen wat jij wilt.

Omdat je lichaam en stem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn krijg je o.a. training in zang, en beweging en zangtechniek (Estill Voice Training System en Complete Vocal Technique).

Jouw repertoire wordt in alle mogelijke stijlen uitgebreid en je leert hoe je het beste functioneert in een band. Naast alle theoretische vakken word je dus volledig voorbereid op de praktijk. Aan de hand van jouw toekomstbeeld en mogelijkheden stel je in het derde en vierde jaar jouw studiepakket samen.

Toelatingseisen Zang

Om de studie in vier jaar te kunnen afronden, verwachten we al een behoorlijk niveau bij aanvang van je studie. Je niveau en ontwikkelbaarheid wordt getoetst tijdens de toelating.

  • Voorspelen van minimaal twee in stijl uiteenlopende stukken die representatief zijn voor wat je kunt.
  • Voorzingen / nazingen: er wordt een fragment voorgespeeld dat je op gehoor zo snel mogelijk moet nazingen.
  • Noten lezen / van blad zingen van een eenvoudige melodie.
  • Improvisatie.

 Bekijk de instructievideo Zang:

 Bekijk de instructievideo Theorie: