Neurologic Music Therapy Fellowship Training 2018

Programma

Programma

De Fellowship Training Neurologic Music Therapy dient voor gecertificeerde NMT-ers met werkervaring als NMT-er als herregistratie voor het NMT-register. 

Dr. Corene P. Hurt-Thaut geeft op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018 een Fellowship training in Neurologische muziektherapie. Deze Fellowship training is het vervolg op de NMT-training (de volgende NMT-basistraining staat gepland voor september 2018!). De training is bedoeld voor clinici en muziektherapeuten die hun NMT-certificaat behaald hebben en de verschillende NMT-technieken in hun dagelijkse werkzaamheden toepassen. De training wordt in het Engels gegeven.

De NMT Fellowship training is een intensieve opleiding die begint met een overzicht en update van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek en de klinische praktijk. Vervolgens moeten de deelnemers video's presenteren met voorbeelden van hun actuele klinische werk waarbij ze drie verschillende NMT-technieken toepassen.

Inhoud

  • De deelnemers zullen aan de hand van mondelinge bijdrages en video's een basisbegrip en geavanceerde kennis van de toepassing van neurologische muziektherapie (NMT) aantonen, waaronder de taxonomie van de bij NMT gebruikte technieken.
  • Aan de hand van klinische keuzes op basis van de huidige best practice zullen de deelnemers gevorderde kennis aantonen van actueel onderzoek ter onderbouwing van NMT-technieken.
  • De deelnemers zullen aan de hand van een live video-opname aantonen dat zij voldoende kennis hebben van het Transformational Design Model, een praktische richtlijn voor het kiezen van de behandeling op basis van functionele doelen.
  • De deelnemers zullen actief actuele klinische beoordelingsmethodes voor de evaluatie van de behandeling toepassen.
  • De deelnemers zullen elementaire vragen over neuroanatomie en pathologie beantwoorden met betrekking tot verschillende neurologische aandoeningen. 

Download het schema van de training

Voorbereiding

Voor clinici

  • Neem drie (3) dvd's mee met voorbeelden van drie (3) verschillende NMT-technieken die u bij uw cliënten en/of patiënten hebt toegepast. Deze technieken moeten betrekking hebben tot ten minste twee (2) van de drie gebieden (bijvoorbeeld sensomotoriek en cognitie). De opnames mogen niet ouder zijn dan een (1) jaar. De presentatie moet 5-10 minuten duren. Hierbij dient u informatie te geven over de diagnoses en achtergrond van de cliënt evenals de functionele doelen die u wilt bereiken. Let op: U dient zelf de vereiste toestemming van de betreffende inrichting en/of cliënt te verkrijgen.

Voor docenten

  • Neem drie (3) dvd's mee met voorbeelden van drie (3) verschillende NMT-technieken die u uw studenten hebt geleerd (bijvoorbeeld toelichtingen, demonstraties en studentenondersteuning met feedback van de instructeur). Deze technieken moeten betrekking hebben tot ten minste twee (2) van de drie gebieden (bijvoorbeeld sensomotoriek en cognitie). De opnames mogen niet ouder zijn dan een (1) jaar. De presentaties MOETEN op dvd staan. Alle dvd's worden op een standaard dvd-speler afgespeeld – ER WORDEN GEEN UITZONDERINGEN GEMAAKT. Controleer daarom van tevoren of uw dvd op een standaard dvd-speler afgespeeld kan worden.

Download de voorbereiding voor de NMT Fellowship

Evaluatie

De evaluatie zal plaatsvinden door middel van een peerbeoordeling door alle deelnemers. De deelnemers krijgen binnen twee weken na de training bericht of ze geslaagd zijn of dat ze nog een of meer van hun klinische voorbeelden moeten inleveren. De uitslag zal gebaseerd zijn op een meerderheid van stemmen van 70%. Als de deelnemer is geslaagd, wordt hij/zij voor een duur van 5 jaar in het NMT Fellowship register opgenomen.

Aanbevolen literatuur

Voor een gedegen voorbereiding wordt het volgende boek geadviseerd:: Michael H. Thaut & Volkert Hoemberg (2014). Handbook of Neurologic Music Therapy, Oxford University Press

Certificering

Voor deze opleiding Neurologic Music Therapy Fellowship wordt een certificaat uitgegeven door de Robert Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy,  goedgekeurd door de World Federation of Neurorehabilitation en erkent als post-hbo-bijscholing door het Amerikaanse registratie- en certificeringsregister voor muziektherapie (CBMT). Door de SRVB is registratie aangevraagd.

Accreditatie

De NMT-Fellowship Training is wereldwijd erkend. Voor Nederlandse muziektherapeuten is deze geaccrediteerd door: Nederlandse Vereniging van Muziektherapie (NVvMT)Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)