Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Neurologic Music Therapy Fellowship Training
Menu Neurologic Music Therapy Fellowship Training

Programma

Programma

De NMT Fellowship training is een intensieve cursus voor muziektherapeuten om hun vaardigheden op het gebied van neurologische muziektherapie aan te tonen.

De Neurologische Muziektherapie Fellowship training is het vervolg op de NMT Basistraining en wordt gegeven door Dr. Corene P. Hurt-Thaut en een van de ArtEZ NMT fellow docenten.  De training is bedoeld voor clinici en muziektherapeuten die hun NMT-certificaat behaald hebben en de verschillende NMT-technieken in hun dagelijkse werkzaamheden toepassen. De training wordt in het Engels gegeven.

De NMT Fellowship training is een intensieve cursus, die begint met een overzicht en update van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek en de klinische praktijk. Vervolgens moeten de deelnemers video's presenteren met voorbeelden van hun actuele klinische werk waarbij ze drie verschillende NMT-technieken toepassen.

Inhoud

  • De deelnemers tonen aan de hand van mondelinge bijdrages en video's basisbegrip en geavanceerde kennis van de toepassing van neurologische muziektherapie (NMT) aan, waaronder de taxonomie van de bij NMT gebruikte technieken.
  • Aan de hand van klinische keuzes op basis van de huidige best practice tonen de deelnemers aan over gevorderde kennis te beschikken van actueel onderzoek ter onderbouwing van NMT-technieken.
  • De deelnemers tonen aan de hand van een live video-opname aan dat zij voldoende kennis hebben van het Transformational Design Model, een praktische richtlijn voor het kiezen van de behandeling op basis van functionele doelen.
  • De deelnemers passen actief actuele klinische beoordelingsmethodes toe voor de evaluatie van de behandeling.
  • De deelnemers beantwoorden elementaire vragen over neuroanatomie en pathologie met betrekking tot verschillende neurologische aandoeningen. 

Het schema van de training verschijnt hier kort voor de trainingsdata.

Voorbereiding

Nadere informatie over de voorbereiding is te vinden op de Engelstalige website 

Download hier de volledige voorbereiding voor de NMT Fellowship

Verdere voorbereiding voor de training

Voorafgaand aan de Fellowshiptraining vragen we de deelnemers om drie video’s, vergezeld van korte quizzen, te bekijken en in te vullen. Na registratie ontvangt u een link en wachtwoord waarmee u het voorbereidingsmateriaal kunt voltooien.

Evaluatie

De evaluatie zal plaatsvinden door middel van een peerbeoordeling door alle deelnemers. De deelnemers krijgen binnen twee weken na de training bericht of ze geslaagd zijn of dat ze nog een of meer van hun klinische voorbeelden moeten inleveren. De uitslag zal gebaseerd zijn op een meerderheid van stemmen van 70%. Geslaagde deelnemers worden voor de duur van 5 jaar in het NMT Fellowship register opgenomen.

Aanbevolen literatuur

Voor een gedegen voorbereiding wordt het volgende boek geadviseerd: 
Michael H. Thaut & Volkert Hoemberg (2024). Handbook of Neurologic Music Therapy [2nd revised edition] (Oxford University Press).

Certificering

Voor deze opleiding Neurologic Music Therapy Fellowship wordt een certificaat uitgegeven door de Robert Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy.  Deze is goedgekeurd door de World Federation of Neurorehabilitation en erkend als post-hbo-bijscholing door het Amerikaanse registratie- en certificeringsregister voor muziektherapie (CBMT). 

Accreditatie

De NMT-Fellowship Training is wereldwijd erkend. Voor Nederlandse muziektherapeuten is accreditatie opnieuw aangevraagd; in het verleden werd deze goedgekeurd voor 32 punten. Deze accreditatie kan aangewend worden t.b.v. registratie Nederlandse Vereniging van Muziektherapie (NVvMT)Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)Register Vaktherapeutische Beroepen