Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Master
Menu Muziektherapie

Visie

Visie

De masterstudenten Muziektherapie van ArtEZ leveren een relevante bijdrage aan de mondiale samenleving. Ze voelen de huidige cultuur aan en spelen op professionele wijze in op de behoeften van individuele cliënten, groepen, gemeenschappen of organisaties door hun hoogwaardige muzikaliteit, gespecialiseerde en geavanceerde klinische ervaring en wetenschappelijke kennis.

Master of Music Therapy (MMT) baby


Tijdens de Master Muziektherapie ligt de focus op muzikale competenties, de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student, wetenschappelijk en innovatief denken, professionaliteit, samenwerking en culturele gevoeligheid. De Master is ontworpen als een internationale studie die wordt gedoceerd door faculteitsleden die in Nederland en internationaal leiders zijn in hun specialisme.

Master of Music Therapy (MMT) studenten zaal    Master of Music Therapy (MMT) student docent

ArtEZ verwelkomt alle studenten, ongeacht hun culturele achtergrond, gender of geloof. Ethiek en respect voor diversiteit zijn belangrijke institutionele pijlers van ArtEZ. Onze visie is geworteld in gedeeld en uniek auteurschap gericht op het innoveren, ontwikkelen en vormgeven van de impact van muziektherapie op individuen en de samenleving, om zo overal ter wereld samenlevingen op te bouwen die veerkrachtiger en rechtvaardiger zijn.

Master of Music Therapy (MMT) student praktijk