Muziektherapie

Visie

Visie

De Masterstudenten Muziektherapie van ArtEZ leveren een relevante bijdrage aan de hedendaagse mondiale samenleving. De Master stelt studenten in staat om hoogwaardige professionele competenties op het gebied van muziek, gespecialiseerde klinische vaardigheden en kennis van het wetenschappelijk discours te verwerven die naadloos aansluiten bij de behoeften van individuele cliënten, groepen en of organisaties.

Tijdens de Master Muziektherapie ligt de focus op muzikale competenties, de intellectuele en persoonlijke ontwikkeling van de student, wetenschappelijk en innovatief denken, professionaliteit, samenwerking, veerkrachtig leiderschap en gepersonaliseerde begeleiding van de student. De Master is ontworpen als een internationale studie die wordt gedoceerd door docenten die in Nederland en internationaal leiders zijn in hun specialisme.

foto Michèle Giebing
foto Michèle Giebing

ArtEZ verwelkomt alle studenten, ongeacht hun culturele achtergrond, gender of geloof. Ethiek en respect voor diversiteit zijn belangrijke institutionele pijlers van ArtEZ. Onze visie is geworteld in gedeeld en uniek auteurschap gericht op het innoveren, ontwikkelen en vormgeven van de impact van muziektherapie op individuen en de samenleving, om zo overal ter wereld samenlevingen op te bouwen die veerkrachtiger en rechtvaardiger zijn.