Muziektherapie

Studie

De Master Muziektherapie rust op drie belangrijke pijlers: verdiepen van muzikale en muziektherapeutische competenties, systematiseren en specificeren van muziektherapeutische competenties en verwerven van onderzoeksvaardigheden.

Muzikale competenties (15 EC)

Tijdens de Master ontwikkel je gevorderde muzikale kennis en vaardigheden ten behoeve van de muziektherapeutische beroepspraktijk. Het begrip (per)forming identity staat daarbij centraal. Daarnaast volg je vakken in muzikale (therapeutische) improvisatie en muziektechnologie. Een belangrijk onderdeel van dit proces is muziektherapeutische counseling. Ook werk je aan een individueel muziekproject in de vorm van een innovatief gespecialiseerd project of een community music therapy project. Deze projecten bieden ruimte om naast je muzikale ook je leidinggevende competenties te verbeteren.

Muziektherapeutische kennis en vaardigheden (25 EC)

Je ontwikkelt gevorderde (klinische) muziektherapeutische vaardigheden voor het methodisch en systematisch kunnen werken met verschillende groepen cliënten. Je volgt muziektherapeutische vakken, zoals muziekneuropsychologie, neurologische muziektherapie en cognitief-gedragsmatige muziektherapie. Ook word je gestimuleerd en begeleid om je eigen methode of proces voor muziektherapie te ontwikkelen of te verdiepen. Een begeleide stage of werkervaring tijdens je studie is daarvoor een voorwaarde. Het progrogramma omvat ook de training en fellowship in neurologische muziektherapie, evenals accreditering van de Academy of Neurologic Music Therapy.

Onderzoeksvaardigheden (20 EC)

Een van de pijlers van de Master Muziektherapie is het ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het verzamelen van bewijs voor de effectiviteit van muziektherapeutische behandelingen en aan innovatie in het vakgebied. Onderzoeksvakken en -begeleiding zijn belangrijke onderdelen van het curriculum. De vakken die je volgt, zoals evidence-based practice, onderzoeksontwerp en data-analyse, ondersteunen je bij het uitvoeren van een individueel onderzoeksproject in jouw persoonlijke interessegebied.

Curriculum

Het curriculum rust op pedagogische pijlers die tijdens de studie voortdurend verder ontwikkeld en verdiept kunnen worden:

  • Innovatief denken: de studie biedt je de ruimte om op muziek gebaseerde interventies en muziektherapeutische technieken te onderzoeken, te creëren, te hercreëren en door te ontwikkelen. Dankzij vakken als muziektechnologie leer je om klinische benaderingen te innoveren. Daarnaast kunnen interdisciplinaire samenwerkingen met andere vakgebieden in de kunsten worden geïntegreerd in benaderingen voor op kunst gebaseerd onderzoek en evidence-based klinische benaderingen.
  • Adaptive expertise: specifieke maar flexibele kennis, het vermogen om je aan te passen aan de behoeften van cliënten en een visie te vormen op de ontwikkeling van het vakgebied zijn cruciale vaardigheden voor de muziektherapeut, die zich wil specialiseren en verdiepen in klinische en onderzoeksvaardigheden om problemen binnen een specifiek klinisch gebied of specifieke benadering, groep of onderzoeksvraag op te lossen.
  • Community building: muziek en muziektherapie zijn krachtige middelen voor het opbouwen, empoweren en versterken van gemeenschappen. Veerkrachtig leiderschap, de duurzaamheid van maatschappelijke projecten, rechtvaardigheid en diversiteit zijn de kernthema's van onze vakken op het gebied van community building, evenals het ontwikkelen van de leidinggevende vaardigheden van de masterstudenten.

De studie omvat onder andere de volgende vakken: muziektechnologie, gevorderde muziektherapeutische benaderingen, community music therapy, cognitief-gedragsmatige muziektherapie, neurologische muziektherapie, muzikaliteit en improvisatievaardigheden, leertherapie en zelfzorg voor muziektherapeuten, neurowetenschappen, muziekneuropsychologie, evidence-based muziektherapie en onderzoeksmethoden; daarnaast kunnen internationale trainingen worden gevolgd die bij ArtEZ plaatsvinden.

Ter afronding van de studie schrijf je een scriptie over een eigen onderzoek of afsluitend project, waarin je wat je in de studie hebt geleerd integreert met je ervaring en ontwikkeling als professional. Met deze scriptie lever je een unieke, originele en creatieve bijdrage aan het vakgebied van de muziektherapie en aan de samenleving. Tijdens dit proces word je begeleid en gecoacht door deskundige docenten en krijg je de mogelijkheid om je werk te delen met de open community binnen ArtEZ en daarbuiten.

Sinds begin 2018 werkt ArtEZ Muziektherapie samen met Connect by Music, een organisatie die muziekprojecten organiseert voor vluchtelingen (voornamelijk kindvluchtelingen) in de kampen op Lesbos. Door muziektherapeuten toe te voegen aan het vaste team van Griekse professionele muziekleraren kan nog specifieker worden voldaan aan de bepaalde hulpvraag van de kinderen. Op sommige locaties wordt alleen met muziektherapeuten gewerkt. Resultaten die hier na verschillende sessies worden behaald zijn bijzonder te noemen. Kinderen durven zich weer open te stellen en verbinding met elkaar te maken. Inmiddels hebben muziektherapeuten vanuit Nederland, België en Duitsland zich voor een bepaalde periode aangesloten bij het team van Connect by Music. Afgelopen periode zijn er verschillende studenten en alumni van ArtEZ Muziektherapie op Lesbos actief geweest. Lees meer over de ervaringen van Lore Smits op de website van Connect by Music

Voltijd/deeltijd

De studie kan in voltijd in 1 jaar (60 EC) of in deeltijd in 2 jaar (30/30 EC) worden afgerond. Tijdens het studiejaar 2017-2018 zijn de lessen voor de voltijdstudie ingeroosterd op donderdag en vrijdag en die voor de deeltijdstudie op vrijdag. Het curriculum begint op maandag 27 augustus met een kennismakingsbijeenkomst onder het motto "Meet the Masters", gevolgd door een intensieve training in neurologische muziektherapie. De deeltijdstudie heeft een studielast van circa 20 uur per week (waaronder één lesdag).