Master Muziektherapie

Studie

Studie

De Master Muziektherapie rust op drie belangrijke pijlers: muzikale competenties, gevorderde muziektherapeutische vaardigheden en onderzoek.

Muzikale competenties (15 EC)

Tijdens de Master ontwikkel je gevorderde muzikale kennis en vaardigheden ten behoeve van de muziektherapeutische beroepspraktijk. Het begrip (per)forming identity staat daarbij centraal. Daarnaast volg je vakken in muzikale (therapeutische) improvisatie en muziektechnologie. Een belangrijk onderdeel van dit proces is muziektherapeutische counseling, waarbij je je muzikale grenzen aftast en jezelf muzikaal leert kennen. Daarnaast krijg je de kans om je eigen 'Community music therapy'-project te ontwikkelen. Deze projecten bieden je de mogelijkheid om naast je muzikale ook je leidinggevende vaardigheden te verbeteren.

Master of Music Therapy (MMT) studenten groep

Gevorderde muziektherapeutische vaardigheden (25 EC)

Je ontwikkelt gevorderde vaardigheden op het gebied van evidence-based muziektherapie die je kunt toepassen bij groepen cliënten met verschillende en complexe klinische problemen. De vakken die vallen onder muziektherapie zijn onder meer: de neurowetenschappelijke basis van muziektherapie, neurologische muziektherapie (NMT), cognitief-gedragsmatige muziektherapie en gevorderde benaderingen voor muziektherapie. Ook word je gestimuleerd en begeleid om je eigen methode of proces voor muziektherapie te ontwikkelen of verdiepen. Een begeleide stage of werkervaring tijdens je studie is daarvoor een voorwaarde. Via ons programma kun je de training en fellowship in neurologische muziektherapie volgen die wordt aangeboden door de Academy of Neurologic Music Therapy.

 

Onderzoeksvaardigheden (20 EC)

Een van de pijlers van de Master Muziektherapie is het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Door middel van onderzoek draag je niet alleen bij aan het vakgebied muziektherapie, maar ook aan gezondheidsgerelateerde vakgebieden in het algemeen, met bewijs voor de effectiviteit van muziektherapeutische behandelingen en innovatieve benaderingen op het gebied van muziektherapie. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en gepersonaliseerde coaching zijn belangrijke onderdelen van ons curriculum. De vakken die je volgt, zoals evidence-based practice, onderzoeksontwerp en data-analyse, helpen je een individueel onderzoeksproject te ontwikkelen op een gebied dat jouw persoonlijke interesse heeft.

Master of Music Therapy (MMT) presentatie

Curriculum

Het curriculum is ontwikkeld rond profielen die tijdens de studie voortdurend verder ontwikkeld en verdiept kunnen worden:

  • Innovatief denken: de studie biedt je de ruimte om op muziek gebaseerde interventies en muziektherapeutische technieken te onderzoeken, te creëren, te hercreëren en door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld muziektechnologie stelt je in staat om klinische benaderingen te onderzoeken en te innoveren. Daarnaast kunnen interdisciplinaire samenwerkingen met andere vakgebieden in de kunsten worden geïntegreerd in benaderingen voor op kunst gebaseerd onderzoek en evidence-based klinische benaderingen.
  • Adaptive expertise: specifieke maar flexibele kennis, het vermogen om je aan te passen aan de behoeften van cliënten en een visie te vormen op de ontwikkeling van het vakgebied zijn cruciale vaardigheden voor de muziektherapeut, die zich wil specialiseren en verdiepen in klinische en onderzoeksvaardigheden om problemen binnen een specifiek klinisch gebied of specifieke benadering, groep of onderzoeksvraag op te lossen.
  • Community building: muziek en muziektherapie zijn krachtige middelen voor het opbouwen, empoweren en versterken van gemeenschappen. De veerkracht en duurzaamheid van gemeenschapsopbouwende projecten, gelijkheid en (culturele) diversiteit zijn de kernthema's van vakken die te maken hebben met leiderschapsvaardigheden en gemeenschapsvorming.

Ons curriculum omvat de volgende vakken:

  • Muziek: muziektechnologie, gevorderde muzikale en improvisatievaardigheden; counseling en zelfzorg voor muziektherapeuten; community building.
  • Muziektherapie: gevorderde benaderingen voor muziektherapie; cognitief-gedragsmatige muziektherapie; neurologische muziektherapie, evidence-based muziektherapie en de neurowetenschappelijke basis van muziektherapie.
  • Onderzoek: onderzoeksvormgeving en -analyse en onderzoeksbegeleiding.
  • Er worden ook twee keuzevakken aangeboden, waarin je je persoonlijke en professionele vaardigheden kunt ontwikkelen met een onafhankelijk project dat zich richt op klinische benaderingen of community building.
  • Daarnaast worden er elk jaar nationale en internationale gasten uitgenodigd om binnen de ArtEZ-gemeenschap voor muziektherapie masterclasses of conferenties te verzorgen, waarbij ook jij van harte welkom bent.

Ter afronding van je studie voer je een zelfontwikkeld onderzoek uit, waarin je wat je in de studie hebt geleerd integreert met je ervaring en ontwikkeling als professional. Met dit onderzoek lever je een unieke, originele en creatieve bijdrage aan het vakgebied van de muziektherapie en aan de samenleving. Tijdens dit proces word je begeleid en gecoacht door deskundige docenten en krijg je de mogelijkheid om je werk te delen met de open community binnen ArtEZ en daarbuiten.


Sinds begin 2018 werkt ArtEZ Muziektherapie samen met Connect by Music, een organisatie die muziekprojecten organiseert voor vluchtelingen (voornamelijk kindvluchtelingen) in de kampen op Lesbos. Door muziektherapeuten toe te voegen aan het vaste team van Griekse professionele muziekleraren kan nog specifieker worden voldaan aan de bepaalde hulpvraag van de kinderen. Op sommige locaties wordt alleen met muziektherapeuten gewerkt. Resultaten die hier na verschillende sessies worden behaald zijn bijzonder te noemen. Kinderen durven zich weer open te stellen en verbinding met elkaar te maken. Inmiddels hebben muziektherapeuten vanuit Nederland, België en Duitsland zich voor een bepaalde periode aangesloten bij het team van Connect by Music. Afgelopen periode zijn er verschillende studenten en alumni van ArtEZ Muziektherapie op Lesbos actief geweest. Lees meer over de ervaringen van Lore Smits op de website van Connect by Music