Muziektherapie

Studie

Tijdens de opleiding Muziektherapie aan het Conservatorium in Enschede ligt de focus op drie studieaspecten: verdiepen van muzikale competenties, systematiseren van muziektherapeutische competenties en verwerven van onderzoeksvaardigheden.

Muzikale kennis en vaardigheden (15 EC)

Tijdens de master ontwikkel je je gevorderde muzikale kennis en vaardigheden ten behoeve van de muziektherapeutische beroepspraktijk. Het begrip (per)forming identity staat daarbij centraal. Je volgt vakken in muzikale (therapeutische) improvisatie en muziektechnologie. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de muziektherapeutische leertherapie (music therapy counceling). Ook werk je aan een individueel muziekproject in de vorm van een innovatief gespecialiseerd project, of een 'Community music therapy' project. Deze projecten bieden ruimte om naast muzikale ook de eigen leidinggevende en ondernemende competenties uit te breiden.

Muziektherapeutische kennis en vaardigheden (25 EC)

Je ontwikkelt je gevorderde (klinische) muziektherapeutische vaardigheden voor het methodisch en systematisch kunnen werken met cliënten met meervoudige of complexe problematiek. De muziektherapeutische modulen, die je volgt, zijn bijvoorbeeld muziekneuropsychologie en diverse muziektherapeutische benaderingen zoals: neurologische muziektherapie en cognitief gedragsmatige muziektherapie. Je verdiept je verder in je eigen muziektherapeutische methode of werkwijze. Een gesuperviseerde stage of werkervaringsplek tijdens je studie is daarvoor een voorwaarde.

Onderzoeksvaardigheden (20 EC)

Je verdiept je tijdens de master in onderzoeksvaardigheden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de evidentie van muziektherapeutische behandeling en innovatie van het vakgebied. Onderzoeksvakken en -begeleiding zijn belangrijke onderdelen van de master. Naast inleidende vakken als Evidence Based Practice, research design and data analyse, voer je een individueel onderzoeksproject uit op het gebied van jouw interesse.