Muziektherapie

Studie

De Master Muziektherapie rust op drie belangrijke pijlers: verdiepen van muzikale en muziektherapeutische competenties, systematiseren en specificeren van muziektherapeutische competenties en verwerven van onderzoeksvaardigheden.

Muzikale competenties (15 EC)

Tijdens de Master ontwikkel je gevorderde muzikale kennis en vaardigheden ten behoeve van de muziektherapeutische beroepspraktijk. Het begrip (per)forming identity staat daarbij centraal. Daarnaast volg je vakken in muzikale (therapeutische) improvisatie en muziektechnologie. Een belangrijk onderdeel van dit proces is muziektherapeutische leertherapie (music therapy counseling). Ook werk je aan een individueel muziekproject in de vorm van een innovatief gespecialiseerd project of een community music therapy project. Deze projecten bieden ruimte om naast je muzikale ook je leidinggevende competenties te verbeteren.

Muziektherapeutische kennis en vaardigheden (25 EC)

Je ontwikkelt gevorderde (klinische) muziektherapeutische vaardigheden voor het methodisch en systematisch kunnen werken met verschillende groepen cliënten. Je volgt muziektherapeutische vakken, zoals muziekneuropsychologie, neurologische muziektherapie en cognitief-gedragsmatige muziektherapie. Ook word je gestimuleerd en begeleid om je eigen methode of proces voor muziektherapie te ontwikkelen of verdiepen. Een begeleide stage of werkervaring tijdens je studie is daarvoor een voorwaarde. Tijdens de studie word je opgeleid in neurologische muziektherapie en als je de studie met goed gevolg hebt afrond, ontvang je een fellowship en accreditering van de Academy of Neurologic Music Therapy.

Onderzoeksvaardigheden (20 EC)

Een van de pijlers van de Master Muziektherapie is het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het verzamelen van bewijs voor de effectiviteit van muziektherapeutische behandelingen en aan innovatie in het vakgebied. Onderzoeksvakken en -begeleiding zijn belangrijke onderdelen ven het curriculum. De vakken die je volgt, zoals evidence-based practice, onderzoeksontwerp en data-analyse, ondersteunen je bij het uitvoeren van een individueel onderzoeksproject in een persoonlijk interessegebied.

Curriculum

Het ontwerp van het curriculum rust op pedagogische pijlers die tijdens de studie voortdurend verder ontwikkeld en verdiept kunnen worden:

  • Innovatief denken: de studie biedt je de ruimte om op muziek gebaseerde interventies en muziektherapeutische technieken te onderzoeken, creëren, recreëren en door te ontwikkelen. Dankzij vakken als muziektechnologie leer je om klinische benaderingen te innoveren. Daarnaast kunnen interdisciplinaire samenwerkingen met andere vakgebieden in de Kunsten worden geïntegreerd in benaderingen voor op kunst gebaseerd onderzoek en evidence-based klinische benaderingen.
  • Adaptive expertise: specifieke maar flexibele kennis en het vermogen om je aan te passen aan de behoeften van cliënten en een visie te vormen op de ontwikkeling van het vakgebied zijn cruciale vaardigheden voor muziektherapeuten. Zij proberen problemen binnen een specifiek klinisch gebied of specifieke benadering, groep of onderzoeksvraag op te lossen door zich te specialiseren en hun klinische en onderzoeksvaardigheden te verdiepen.
  • Community building: muziek en muziektherapie zijn krachtige middelen voor het opbouwen, empoweren en versterken van gemeenschappen. Veerkrachtig leiderschap, de duurzaamheid van maatschappelijke projecten, rechtvaardigheid en diversiteit en het ontwikkelen van de leidinggevende vaardigheden van de Masterstudenten zijn de kernthema's van onze vakken op het gebied van community building.

De studie omvat onder andere de volgende vakken: muziektechnologie, gevorderde muziektherapeutische benaderingen, community music therapy, cognitief-gedragsmatige muziektherapie, neurologische muziektherapie, muzikaliteit en improvisatievaardigheden, leertherapie en zelfzorg voor muziektherapeuten, neurowetenschappen, muziekneuropsychologie, evidence-based muziektherapie en onderzoeksmethoden; daarnaast kunnen internationale trainingen worden gevolgd die bij ArtEZ plaatsvinden.

Voltijd/deeltijd

De studie kan in voltijd in 1 jaar (60 EC) of in deeltijd in 2 jaar (30/30 EC) worden afgerond. Zowel de voltijd- als de deeltijdversie gaan bij voldoende belangstelling in augustus 2018 van start. Tijdens het studiejaar 2017-2018 zijn de lessen voor de voltijdstudie ingeroosterd op donderdag en vrijdag en die voor de deeltijdstudie op vrijdag. Het curriculum begint op maandag 27 augustus met een kennismakingsbijeenkomst onder het motto "Meet the Masters", gevolgd door een intensieve training in neurologische muziektherapie. De deeltijdstudie heeft een studielast van circa 20 uur per week (waaronder één lesdag).