Muziektherapie

Na je studie

Na je studie

Na het succesvol afronden van je studie voer je de internationaal erkende titel Master of Music Therapy.

Met de Master Muziektherapie van ArtEZ kun je:

  • Wetenschappelijk onderbouwde muziektherapeutische behandelmethoden aanbieden aan cliënten met een complexe, meervoudige problematiek.
  • Onderzoek opzetten en toegepast onderzoek uitvoeren binnen je klinische werkveld of specialisme.
  • Binnen het vakgebied leiding geven aan muzikale projecten en op effectieve wijze structureel meerdere organisatorische ontwikkelingen monitoren.
  • Je eigen muziektherapeutische praktijk ontwikkelen in nauwe samenwerking met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, en dan met name in de geestelijke en neurologische gezondheidszorg.
  • Het vakgebied van de muziektherapie verder ontwikkelen en netwerken opbouwen binnen je eigen land of culturele achtergrond.
  • een van de veerkrachtige leiders van de toekomst in je specialisme worden.