Minor Liberal Arts

Programma

Je werkt gedurende de hele week op de kunstacademie in je atelier of in de werkplaatsen en studio’s. Je krijgt les van kunstenaars en filosofen. Verder doe je mee met het culturele programma van de rest van de academie: onder andere met het Studium Generale en de zogenaamde 24Hours. Ook is er een buitenlandse excursie van een week gepland als ondersteuning van het onderwijsprogramma. Voor het goed doorlopen van deze minor kun je 30 studiepunten krijgen.

De minor Liberal Arts bestaat uit twee studieonderdelen: Kunst en Wereld & Zelf. In het studieonderdeel Kunst maak je zelf kunst en in het studieonderdeel Wereld & Zelf wordt je uitgedaagd om over jezelf en de wereld te reflecteren

Kunst
Tijdens het onderdeel Kunst van de minor Liberal Arts word je uitgedaagd zelf kunst te maken. Niet op het niveau van professionele kunstenaars, maar op het niveau waarop alle mensen kunst kunnen maken: integer, experimenterend, creatief. Je krijgt les van diverse kunstenaars waarbij in het begin opdrachten worden gegeven en gaandeweg je meer verantwoordelijkheid krijgt om zelf vorm te geven aan je denken en maken via een zelf gestelde maakopdracht. Er zijn docent-kunstenaars die je in ateliergesprekken uitdagen om helder te zijn, grenzen op te zoeken, afhankelijk van de handelswijze van de kunstenaar. Ook andere werkvormen, zoals groepsgesprekken met alle studenten maken deel uit van deze fase. Tegen het einde van dit deel heroriënteer je je vanuit het maken op je eigen major-studie.

Wereld & Zelf
Naast het maken van Kunst, krijg je filosofie en cultuurbeschouwing. Dit traject begint met rede en retorica: argumenteren en overtuigen, logica en metafysica, ethiek en politiek en eindigt met lichaam en schoonheid, over het hedendaagse esthetisch discours. Voor je ontwikkelingsproces houd je een logboek bij over je inzichten en ervaringen, met elke dag een entrée, en bediscussieer je aan het einde van elke week een opmerkelijk inzicht uit je logboek met je groep medestudenten en publiceer je dit op je privéweblog.