Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Liberal Arts
Menu Liberal Arts

Programma

Programma

De minor Liberal Arts is voor studenten die op zoek zijn naar kunst als inspiratiebron voor het stellen en beantwoorden van persoonlijke, existentiële vragen over jezelf, je toekomstige beroep, het leven en hoe thuis te zijn in de wereld.  

Tijdens de minor werk je van maandag tot en met vrijdag in het atelier op de academie. Er zijn dagdelen waarop er lessen of begeleiding wordt verzorgd door docenten/kunstenaars en er zijn een aantal dagen/ dagdelen dat je vrije ruimte hebt om zelfstandig of in werkgroepen te werken.

Atelier

Als onderdeel van de minor Liberal Arts word je uitgenodigd om zelf kunst te maken. Ook als je geen ervaring of specifiek talent in kunst hebt kan dat, op een manier waarop alle mensen kunst kunnen maken: integer, experimenterend, onderzoekend. Je krijgt les van verschillende kunstenaars die je op weg helpen om gaandeweg zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je proces en voor de vrije ruimte die het programma biedt. Tijdens ateliergesprekken word je uitgenodigd om helder te zijn, je grenzen op te zoeken en je te verbinden.

Colleges

Naast het werken in de studio, krijg je colleges filosofie. Dit begint met een inleiding in rede en retorica: argumenteren en overtuigen, logica en metafysica, ethiek en politiek. En eindigt met lichaam en schoonheid, een inleiding in het hedendaagse esthetisch discours. Ook krijg je les over en door kunst; je leert kunst kennen, je gaat in dialoog en verbindt je aan de existentiële dimensie die in kunst te vinden is. We werken regelmatig in musea, dat leidt tot verdieping en het geven van een artistiek antwoord.

Leerdoelen

  1. Ervaring, kennis en inzicht in theorie en praktijk van kunst, filosofie en onderwijs, leidend tot het eigen vermogen om eigen artistiek/ existentiële vraagstelling te kiezen, het vaststellen van eigen, relevante aandachtgebieden. 
  2. Toepassen van vermogen tot vraagstelling blijkt uit het doen van een eigen artistiek existentieel onderzoek in een zelf geformuleerd aandachtsgebied. 
  3. Communicatie vanuit artistiek existentieel perspectief ingevuld, d.w.z. communicatie in woord, beeld, gebaar – ofwel met hoofd, hand en hart - passend in een artistiek, muzisch, existentieel benaderd aandachtsgebied. 
  4. Oordeelsvorming ten aanzien van het eigen vermogen zich te verbinden met/ te laten zien in de existentieel artistieke dimensie zoals het minor programma dit aanbiedt, en de relevantie en urgentie voor het eigen functioneren/ mens zijn te onderkennen 

Leervaardigheden zijn in deze minor gelijk aan existentieel-artistieke vaardigheden dat wil zeggen: de vaardigheden die nodig zijn voor het formuleren van een vraag die relevant is voor het eigen bestaan in de wereld (als mens/ als professional) zoals eigen aan kunst en kunstenaarschap (artistiek onderzoek, kunst maken, kunst ervaren).