Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu MediaMusic

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt talentvolle producers en composers met een ondernemende houding, die de studie gebruiken om hun ambities waar te maken. Daarnaast moet je voldoen aan enkele diploma- en taaleisen.

Toelatingseisen MediaMusic

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • Voor buitenlandse studenten geldt de taaleis: niveau B2.
  • Motivatiebrief inclusief minimaal twee zelfgemaakte producties.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (intakegesprek en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

We willen graag weten hoeveel ervaring je hebt met muziekproductie en wat je huidige niveau is. Verder kijken we hoe snel je om kunt gaan met muzieksoftware en -hardware. En hoe je algemene muziekkennis en muzikale gehoor is. We zijn ook geïnteresseerd in je toekomstideeën en hoe je de opleiding daarbij gaat gebruiken. Je hoeft niet op elk onderdeel veel ervaring te hebben. Belangrijk is dat er een algemene basis is en dat je redelijk snel kunt leren.

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk het overzicht van de eisen muziektheorie.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer. 

Motivatiebrief en minimaal twee zelfgemaakte producties

Na je aanmelding ontvang je van het Onderwijsbureau Enschede een link voor het uploaden van minimaal twee zelfgemaakte producties, liefst in zeer uiteenlopende stijlen, bijvoorbeeld dance, metal, tango, muziek bij een video.

Daarnaast stuur je via de link een motivatiebrief waarin je het volgende toelicht:

  • Wat is je toekomstig beroepsdoel is en hoe ga je de studie daarbij gebruiken?
  • Wat zijn jouw bijzondere eigenschappen waar de afdeling en de andere studenten hun voordeel mee kunnen doen?

Na beoordeling van de producties volgt eventueel de uitnodiging voor het toelatingsexamen. Voor vragen kun je terecht bij het Onderwijsbureau: conservatorium.enschede@artez.nl.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats tussen maart en juli. Van tevoren krijg je bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen:

Intakegesprek

Je voert een intakegesprek van 30 minuten, bestaande uit o.a.:

  • Een test bediening van software en hardware.
  • Een test toetsenvaardigheid. Het is een pre als je over basale vaardigheden beschikt in piano / toetsen spelen.
  • Een gesprek n.a.v. jouw motivatiebrief en producties.

Muziektheorie-examen

Een mondeling muziektheorie-examen wordt afgenomen wanneer je het intakegesprek en je producties voldoende zijn. Dit examen duurt 15 tot 30 minuten. We kijken vooral naar je huidige ervaring en je ontwikkelingsmogelijkheden.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren, bestaande uit minimaal twee docenten, brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Het kan zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je voor 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.