Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
MediaMusic
Menu MediaMusic

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Ben je talentvol en ondernemend en kun je niet wachten aan de slag te gaan als composer, sound designer of producer, dan ben je van harte welkom bij MediaMusic in Enschede. Tijdens deze muziekopleiding maak je jouw ambities tot realiteit.

Aanmelden

Aanmelden doe je voor 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je van de opleiding informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.

Direct aanmelden via Studielink

Toelatingseisen MediaMusic

Dit zijn de diploma- en taaleisen waar je aan moet voldoen.

   • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig buitenlands diploma;
   • Voor deze opleiding gelden taaleisen;
   • Motivatiebrief inclusief minimaal drie zelfgemaakte producties;
   • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (intakegesprek en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

We willen via de toelatingseisen te weten komen hoeveel ervaring je hebt met muziekproductie en wat je huidige niveau is. Ook kijken we hoe snel je om kunt gaan met muzieksoftware en -hardware. En hoe je algemene muziekkennis en muzikale gehoor is. We zijn geïnteresseerd in je ideeën voor de toekomst en hoe je de opleiding daarbij gaat gebruiken.

Het is niet zo dat je voor de opleiding op ieder onderdeel al veel ervaring moet hebben. Vooral belangrijk is dat er een algemene basis is en dat je redelijk snel kunt leren.

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk het overzicht van de eisen muziektheorie.


Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer. 

Nog beter voorbereid met een cursus of de Vooropleiding Muziek
Onze cursussen en de Vooropleiding Muziek bereiden je goed voor op de toelating. Weet je al vroeg dat je de muziekbusiness in wilt, dan is het volgen van zo'n  voortraject dus een slimme route!
Bekijk de mogelijkheden

Motivatiebrief en minimaal drie zelfgemaakte producties

Na je aanmelding ontvang je van het Onderwijsbureau Enschede een link voor het uploaden van minimaal drie zelfgeschreven en zelfgemaakte producties, liefst in zeer uiteenlopende stijlen. Bijvoorbeeld dance, pop, rock, muziek bij een video, enzovoorts. Met deze producties laat je jouw productietechnische niveau zien met daarnaast ook jouw niveau van schrijven en arrangeren van muziek. Zorg daarom dat je zoveel mogelijk zelfgeschreven producties instuurt. Let hierbij op dat je producties geen auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, zoals acapella’s. Stuur dus ook geen onofficiële remixen of bootlegs in en stuur je werk instrumentaal op wanneer de vocal niet door jezelf is geproduceerd.

Voor Compositie voor Film, Games en Media stuur je ook minimaal drie producties in waarvan in ieder geval één met geschreven partituur en één met beeld.

Daarnaast stuur je via de link een motivatiebrief waarin je het volgende toelicht:

 • Wat is je toekomstig beroepsdoel en hoe ga je de studie daarbij gebruiken?
 • Wat zijn jouw bijzondere eigenschappen waar de afdeling MediaMusic en de andere studenten hun voordeel mee kunnen doen?
 • Zeer beknopte beschrijving per productie hoe die tot stand gekomen is, eventueel met screenshots.

Na beoordeling van de producties volgt eventueel de uitnodiging voor het toelatingsexamen. Voor vragen kun je terecht bij het Onderwijsbureau: conservatorium.enschede@artez.nl.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats tussen maart en juli. Van tevoren krijg je bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen:

Intakegesprek

Er is een intake van 30 minuten, bestaande uit o.a.:

 • Een test bediening van software en hardware.
 • Een test toetsenvaardigheid. Het is een voordeel als je over basale vaardigheden beschikt in het bespelen van piano/toetsen.
 • Een gesprek naar aanleiding van jouw motivatiebrief en producties.

Muziektheorie-examen

Een mondeling muziektheorie-examen wordt afgenomen wanneer je het intakegesprek en je producties voldoende zijn. Dit examen duurt 15 tot 30 minuten. We kijken vooral naar je huidige ervaring en je ontwikkelingsmogelijkheden.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren, bestaande uit minimaal twee docenten, brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Het kan zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.