Klassieke muziek

Piano

Specifieke toelatingseisen Piano

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

 • majeur en mineur toonladders en de daarbij behorende gebroken drieklanken;
 • twee etudes verschillende in karakter, tempo en techniek, bijvoorbeeld Czerny - Opus 740 of Cramer-Blow - 60 Ausgewaehlte Etuden;
 • een twee- of driestemmige inventie van Bach;
 • een sonate van Haydn, Mozart of Beethoven;
 • twee voordrachtstukken uit latere stijlperiodes. 

 Eindexamen bachelor Ruben Tekelenburg. Het gehele eindexamen is te vinden op YouTube

Hoofdvakdocenten

Helena BasilovaHelena Basilova

Helena Basilova

website

Sepp GrotenhuisSepp Grotenhuis

Sepp Grotenhuis

Frank van de LaarFrank van de Laar

Frank van de Laar

Fred OldenburgFred Oldenburg

Fred Oldenburg

Frank PetersFrank Peters

Frank Peters

website