Klassieke muziek

Hoorn

Studenten met het hoofdvak hoorn krijgen les van twee hoofdvakdocenten, Stefan Blonk en René Pagen.
Beide docenten hebben hun eigen specialisatie: René Pagen is een ervaren orkestspeler, solo-hoornist in het Residentieorkest, die met regelmaat in binnen- en buitenlandse orkesten van naam en faam speelt. Daarnaast treedt hij regelmatig solistisch op en werkt hij in kamermuziekformaties.
Ook Stefan Blonk heeft vele jaren ervaring als solohoornist in Het Gelders Orkest, en speelde daarnaast in het Orkest van de 18de Eeuw. In 2013 nam hij de beslissing om zich helemaal te richten op de natuurhoorn en als freelancer speelt hij nu in de beste, in oude muziek gespecialiseerde orkesten.
Naast de lessen op ventielhoorn, maakt het leren spelen op natuurhoorn vast onderdeel uit van het leerplan. Je leert daardoor op een andere manier spelen en luisteren en bent bovendien als afgestudeerd hoornist breder inzetbaar in het werkveld.

Specifieke toelatingseisen Hoorn

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

  • majeur en mineur toonladders en de daarbij behorende gebroken drieklanken;
  • twee etudes waaruit blijkt dat de bereikte omvang minimaal tot klinkend C (notatie G voor F hoorn) loopt, bijvoorbeeld: Kopprasch - 50 Etuden für Waldhorn nr 20, 26, 36, 40 of Franz - Waldhornschule nr 18, 21;
  • een voordrachtstuk bijvoorbeeld Mozart - Hoornconcert 1 of 3 of Cherubini - Sonate nr 1 voor hoorn en strijkorkest.

Hoofdvakdocenten

Stefan  BlonkStefan  Blonk

Stefan Blonk

website

René  PagenRené  Pagen

René Pagen

website