Klassieke muziek

Hobo

Specifieke toelatingseisen Hobo

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

  • majeur en mineur toonladders (t/m 4 kruisen en mollen) en de daarbij behorende gebroken drieklanken;
  • twee etudes bijvoorbeeld van Wiedermann, Ferling Flemming;
  • drie voordrachtsstukken uit verschillende stijlperiodes bijvoorbeeld Handel - Sonate in C kl, Schumann - Romanzen of Andriessen - Ballade;
  • een concert van bijvoorbeeld Bellini of Haydn. 

Hoofdvakdocent

Bram  KreeftmeijerBram  Kreeftmeijer

Bram Kreeftmeijer

website