Klassieke muziek

Harp

Specifieke toelatingseisen Harp

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

  • majeur en mineur toonladders en de daarbij behorende gebroken drie- en vierklanken;
  • twee etudes verschillend van karakter, tempo en techniek, bijvoorbeeld Bochsa - 50 Etudes opus 34 (band 1 of 2) of Nadermann - 18 Etuden fuer die Hoehere Ausbilding of een sonate uit 7 Sonates Progressives;
  • twee voordrachtstukken uit verschillende stijlperiodes bijvoorbeeld Natra - Sonatine, Beethoven - Variationen uber ein Schweizerlied, Grandjany - Frere Jacques of Van Delden - Impromptu.

Hoofdvakdocent

Manja  SmitsManja  Smits

Manja Smits

website