Klassieke muziek

Fagot

Specifieke toelatingseisen Fagot

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

  • majeur en mineur toonladders en de daarbij behorende gebroken drieklanken;
  • twee matig moeilijke etudes, bijvoorbeeld Milde - Deel 1, of Weissenborn - Deel 2;
  • een sonate uit de Barok, bijvoorbeeld Boismortier, Marcello of Hindemith.

Hoofdvakdocent

Mette  LaugsMette  Laugs

Mette Laugs

website