Klassieke Muziek

Studie

Tijdens de twee jaar durende Master Klassieke Muziek krijg je veel ruimte om je eigen studieprogramma samen te stellen waarin je onderzoeksvaardigheden verwerft en zelf docenten binnen en buiten ArtEZ kiest.

Naast een individueel programma, volg je een specifiek programma van Klassieke Muziek, dat je samen met andere masterstudenten invult. Je voert een onderzoek uit en er is in verschillende projecten aandacht voor ondernemerschap en multidisciplinariteit. Je krijgt veel vrijheid, maar wel in combinatie met regelmatige studiebegeleiding. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Individueel programma

Voor ieder studiejaar schrijf je, in nauw overleg met je mentor, een studieplan met daarin jouw individuele studieprogramma voor dat studiejaar. In het plan bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen, en maak je een keuze voor docenten buiten ArtEZ. In het studieplan geef je ook aan hoe het budget voor de individuele hoofdvaklessen besteed gaat worden. Het individueel te besteden budget per student is 3.480 euro. Je studeert uiteindelijk af met een openbare eindpresentatie van 60 tot 75 minuten.

ArtEZ-docenten

Bekijk de docentenlijst van Klassieke Muziek 

Specifiek programma Klassieke Muziek

Tijdens de startbijeenkomsten maken studenten kennis met elkaar en met de docenten, worden de werkgroepen samengesteld en wordt een begin gemaakt met het daadwerkelijke lesprogramma.

Een belangrijk onderdeel is ArtSEEDZ: een artistiek samenwerkingsproject dat begint in september en uitmondt in een festival in april waarbij je als student niet alleen verantwoordelijk bent voor de podiumpresentatie maar ook voor de organisatie. Je wordt uitgedaagd om samen met je medestudenten uit het eerste en tweede jaar vernieuwende producties van klassieke muziek te onderzoeken en in praktijk te brengen. Cross-overs met andere stijlen en genres en het werken met niet-traditionele ensemblesamenstellingen worden gestimuleerd. Een klassikaal lesprogramma bereidt je voor op deze taak: Je volgt lessen ten behoeve van je artistieke vaardigheden zoals podiumbewustzijn, multidisciplinariteit, kennis van kunst en actualiteit en reflectie op eigen werk en elkaars werk.

Research

Je leert, onder begeleiding van een onderzoekscoach, een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van tradities en disciplines, met muziek verbonden kunsten, actuele ontwikkelingen in het werkveld, productontwikkeling of andere aan muziek gerelateerde toepassingen.

Je verdiept je in de specifieke kennis die hoort bij je onderzoekonderwerp en je verwerft relevante onderzoekvaardigheden die je als Master of Music nodig hebt in de beroepspraktijk. Het eerste jaar sluit je af met een onderzoekontwerp (research design). Na goedkeuring daarvan voer je in het tweede jaar je zelf ontworpen praktijkonderzoek uit en doet daarvan verslag. Je rondt het onderzoek af met een openbare presentatie.

Research is onderdeel van het gezamenlijke programma van alle masterstudierichtingen binnen het ArtEZ Conservatorium. Je volgt dit onderdeel dus met alle masterstudenten.

Studielast

De masterstudie Klassieke Muziek is een voltijdse opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed indien gewenst te combineren met werk. Er zijn wel onderdelen waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze worden ruim van tevoren ingepland.