Jazz & Pop

Studie

Bij de studie Jazz & Pop aan het Conservatorium in Zwolle geef je een belangrijk deel van je studie zelf vorm. Door een breed scala aan keuzevakken kun je de studie precies laten aansluiten op jouw voorkeuren, mogelijkheden en ambities. Hierbij geldt: hoe verder je in de studie bent, hoe meer vrijheid er is.

Foto Edwin Goed
Foto Edwin Goed

Propedeuse: brede ontwikkeling

Alle eerstejaars studenten Jazz & Pop volgen hetzelfde programma, ook al hebben ze zeer uiteenlopende achtergronden. Je wordt zo gestimuleerd jezelf breed te ontwikkelen en verder te kijken dan de muziekstijlen die je tot dan toe kende. Je krijgt lessen in:

 • Hoofdvak
 • Bands  (waaronder jazz, pop en latin)
 • Piano op je eigen niveau
 • Music sequencing en home recording
 • Educatie
 • Muziektheorie
 • Workshops en masterclasses van (inter)nationaal bekende musici.

Ook doe je een aantal projecten. Aan het eind van het eerste jaar heb je zoveel informatie over de verschillende onderdelen van het muziekleven gekregen, dat je goed in staat bent keuzes te maken voor het vervolg van je studie.

Het ArtEZ Conservatorium besteedt binnen het onderwijs ruim aandacht aan 'gezond musiceren'.

In het eerste jaar ga je met alle propedeusestudenten van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle op studiereis naar Berlijn.

Jazz & Pop Zwolle - Berlijnreis 2015
Jazz & Pop Zwolle - Berlijnreis 2015

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede jaar: keuzevakken

Vanaf het tweede jaar trek je steeds meer je eigen plan. Naast je hoofdvak kun je een deel van de vakken zelf kiezen. Ook kun je binnen vakken op stilistisch gebied je eigen keuzes maken. Er is een breed aanbod aan keuzevakken (bijvoorbeeld tweede instrument, home recording, mental training, muziekgeschiedenis en extra muziektheorie), waarbij het ook mogelijk is om keuzevakken op andere ArtEZ-locaties te volgen. Elke student is verplicht om deel uit te maken van minstens twee van de conservatoriumbands.

Derde jaar: hoofdvak en bandcoaching

In het derde en vierde jaar wordt, naast een steeds groter aandeel keuzevakken, het verplichte gedeelte gevormd door je hoofdvak, bandcoaching, educatie, onderzoek en je afstudeerproject.

Bandcoaching doe je met een band, die je samen met andere studenten van de opleiding hebt samengesteld. Alles aan zo’n band is afgestemd op de realiteit van de beroepspraktijk:

 • Je repeteert.
 • Je organiseert zelf een aantal concerten.
 • Je houdt je bezig met alle zakelijke aspecten die bij een band komen kijken zoals financiën, branding en marketing.
 • Je gaat een paar dagen per jaar een professionele studio in. De meeste van die bands nemen daar demo’s of zelfs complete albums op.

Je zult vaak op het podium staan: in de eigen concertzalen van ArtEZ, maar ook op podia van samenwerkingspartners en festivals. Naast musiceren is er ook aandacht voor het ondernemerschap, want met de zakelijke kant van je vak krijg je straks hoe dan ook te maken. In het derde studiejaar kun je ook verschillende stages volgen ter voorbereiding op je beroepspraktijk.

Je kunt in je derde of vierde jaar enkele maanden in het buitenland studeren. Voor veel studenten is dit bijzonder waardevol.

Vierde jaar: afstuderen

Wanneer je alle onderdelen van de bachelor hebt afgesloten, kun je eindauditie doen. Dit is een concert of een project, dat je helemaal zelf vorm geeft aan de hand van je afstudeerprofiel. Dat kan betekenen een volledig jazz-programma, maar ook: pop, heavy metal, bigband jazz, salsa of een intiem singer-songwriter programma.

ArtEZ finals

Alle eindexamenstudenten van Jazz & Pop tonen hun afstudeerwerk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je er over denkt de studie Jazz & Pop te gaan doen.