Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Master
Menu Jazz & Pop

Studie

Studie

Tijdens de twee jaar durende Master Jazz & Pop in Zwolle staat jouw creativiteit en artistieke ontwikkeling centraal. Je ontwikkelt je artistieke identiteit en visie binnen het Performance Lab en door een individueel programma met hoofdvaklessen en (keuze)modules. Je krijgt veel ruimte om je eigen route vorm te geven, met name in het tweede jaar waarin je toewerkt naar een Masterproef.

Performance Lab

Binnen het Performance Lab doe je veel podiumervaring op; je werkt toe naar meerdere concerten per jaar op diverse podia. Er is veel aandacht voor podiumpresentatie, theatraliteit, marketing, schrijven en conceptontwikkeling. Er vinden praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten plaats, deels gezamenlijk uitgevoerd. Onderzoek loopt daarmee als een rode draad door het programma en staat in dienst van jouw persoonlijke route en plan. Je werkt samen met theaterprogrammeurs en marketeers en je gaat er in gesprek met je publiek. De lessen binnen het Performance Lab zijn elke dinsdag, tezamen met masterstudenten Klassieke Muziek.

Individueel programma

Voor ieder studiejaar schrijf je, in nauw overleg met je mentor en hoofdvakdocent, een studieplan met daarin jouw individuele studieprogramma voor dat studiejaar. In het plan beschrijf je je leerdoelen en ambities en bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen. In het tweede jaar is er budget beschikbaar voor een externe coach en masterclasses. Het is in dat jaar ook mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen, in het kader van een Erasmus uitwisseling.

Samenwerking binnen modules

We vinden het belangrijk om (interdisciplinaire) samenwerking te stimuleren, daarom begint het studiejaar met een masterbrede module genaamd Connecting the Dots. Deze interactieve, thematische en contextgeoriënteerde module is een combinatie van o.a. (kunst)geschiedenis, dramaturgie en filosofie. Het geeft je een brede blik en een stevige basis van waaruit je eigen concepten ontwikkelt en jouw publiek creëert. Daarnaast kan je binnen je individuele route ook kiezen om modules op de drie locaties te volgen: Arnhem, Enschede en Zwolle. Er zijn keuzemodules zoals didactische vaardigheden, productontwikkeling, marketing en concepting & imagineering.

Masterproef

Je studeert af met een integrale presentatie van je eindproduct/eindconcert en onderzoek, de masterproef. We dagen je uit om jouw eindproduct op een creatieve en onverwachte manier te presenteren.

ArtEZ-docenten

Bekijk de docentenlijst van Jazz & Pop Zwolle (bachelor)

Foto Edwin Goed
Foto Edwin Goed

Studielast

De masterstudie Jazz & Pop is een voltijds opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed te combineren met werk. Het Performance Lab is 30 dinsdagen per jaar en daarnaast zijn er de modules waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze worden ruim van tevoren ingepland.

Studiebegeleiding

Iedere student krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor speelt gedurende de 2-jarige studie een belangrijke rol. De mentor is voor de student de eerste aanspreekfiguur binnen de opleiding en zij hebben daarom regelmatig contact met elkaar. De mentor is ook degene die een beoordeling geeft voor de door de student (in het kader van het studieonderdeel Individuele Producties) uit te voeren activiteiten en beoordeelt voorstellen voor auditie, voorstelling, integraal assessment of afstudeerproject.

 • Minimaal tweemaal per jaar spreekt de mentor met de student. In deze gesprekken komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het studieplan en eventuele bijstellingen voor het tweede jaar;
  • het rooster, de verplichte vakken en de keuzevakken;
  • de studievoortgang, welke onderdelen nog behaald moeten worden, hoe een niet voldoende afgesloten onderdeel herkanst wordt, mogelijke vervangende opdrachten;
  • het individueel te besteden budget;
  • mogelijke studieproblemen;
  • waardering van de studie.
 • In researchkringen bespreken eerste- en tweedejaarsstudenten samen o.l.v. de onderzoekbegeleider hun vorderingen en ervaringen en aanpalende thematiek met betrekking tot hun onderzoek. Interactieve intervisie is hierbij de meest toegepaste werkvorm.