Jazz & Pop

Studie

Bij de studie Jazz & Pop geef je een belangrijk deel van je studie zelf vorm. Je kunt de studie precies laten aansluiten op jouw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en ambities. Hierbij geldt: hoe verder in de studie, hoe meer vrijheid er is.

Propedeuse: brede ontwikkeling

Alle eerstejaars studenten Jazz & Pop volgen hetzelfde programma, ook al hebben ze zeer uiteenlopende achtergronden. Je wordt zo gestimuleerd jezelf breder te ontwikkelen en verder te kijken dan de muziekstijlen die je tot dan toe kende. Je krijgt lessen in:

  • hoofdvak
  • bands (waaronder vijf verschillende stijlen, improvisatietechniek en studio-ervaring)
  • piano op je eigen niveau
  • music production
  • educatie
  • muziektheorie
  • workshops en masterclasses van (inter)nationaal bekende musici.

De band Banda Magda was een week land 'band in residence' in november 2016. De leden van de band gaven onder meer masterclasses en coachten studentenensembles.

Ook doe je een aantal projecten. Aan het eind van het eerste jaar heb je zoveel informatie over de verschillende onderdelen van het muziekleven gekregen, dat je goed in staat bent keuzes te maken voor het vervolg van je studie. Welke stijl je ook kiest, er zijn altijd voldoende studenten om band met te vormen.

Het ArtEZ Conservatorium besteedt binnen het onderwijs ruim aandacht aan 'gezond musiceren'.

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede jaar: keuzevakken

Vanaf het tweede jaar trek je steeds meer je eigen plan. Naast je hoofdvak kun je een deel van de vakken zelf kiezen. Ook kun je binnen vakken op stilistisch gebied je eigen keuzes maken. Er is een breed aanbod aan keuzevakken, bijvoorbeeld tweede instrument, muziektechnologie, mental training en vakken op het gebied van muziekeducatie en music business. Ook is het mogelijk om keuzevakken op andere ArtEZ-locaties te volgen. En je speelt natuurlijk in meerdere bands.

Derde jaar en vierde jaar: hoofdvak, bandcoaching en afstuderen

In het derde en vierde jaar wordt, naast een steeds groter aandeel keuzevakken, het verplichte gedeelte gevormd door je hoofdvak, bandcoaching, onderzoek en je afstudeerproject.

Bandcoaching doe je met een band, die je samen met andere studenten van de opleiding hebt samengesteld. Alles aan zo’n band is afgestemd op de realiteit van de beroepspraktijk, je repeteert, speelt zowel binnen als buiten ArtEZ een aantal concerten en je gaat een paar dagen per jaar een professionele studio in. De meeste van die bands nemen daar demo’s of zelfs complete albums op.

Je zult vaak op het podium staan: in de eigen concertzalen van ArtEZ, maar ook op podia van samenwerkingspartners en festivals. Naast spelen is er veel aandacht voor het ondernemerschap, want met de zakelijke kant van je vak krijg je straks hoe dan ook te maken. Je kunt kiezen uit een breed scala aan vakken op het gebied van de music business. Branding, Social Media, Production Management, Networking, Copyrights en Fundraising zijn daarvan voorbeelden. Opdrachten die je voor deze vakken doet, sluiten aan op je eigen bands; dat kan een coaching band zijn, maar ook een band die je hebt met musici van buiten ArtEZ.
In het derde studiejaar kun je ook verschillende stages volgen ter voorbereiding op je beroepspraktijk.

Je kunt in de eerste helft van het vierde jaar enkele maanden in het buitenland studeren. Voor veel studenten is dit bijzonder waardevol.

Wanneer je alle onderdelen van de bachelor hebt afgesloten, kun je eindauditie doen. Dit is een concert of een project, dat je helemaal zelf vorm geeft aan de hand van je afstudeerprofiel. Dat kan betekenen een volledig jazz-programma, maar ook: pop, heavy metal, bigband jazz, salsa of een intiem singer-songwriter programma. Studenten Compositie voor Film en Theater studeren af met een presentatie van films, dans of theater waarvoor zij de muziek hebben geschreven.

ArtEZ finals

Alle eindexamenstudenten van Jazz & Pop tonen hun afstudeerwerk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je er over denkt de studie Jazz & Pop te gaan doen.