Interieurarchitectuur

Studie

Studie

De verweving van theorie en artistiek onderzoek is een fundamenteel beginsel van Corpo-real. Hiervoor zijn drie hoofddomeinen ontwikkeld: Unit, Case en Theory.

Alle vier semesters van de tweejarige voltijdopleiding beginnen met een introductie van drie weken die bestaat uit de volgende onderdelen: Travel, Intervention en Public. Tijdens de 'Travel'-week verkennen we de wereld, op zoek naar nieuwe gedachten, ontwikkelingen en inzichten. Tijdens de 'Intervention'-week werken we van binnen naar buiten, op een reflectieve en beschouwende manier. Tot slot is de 'Public'-week het moment waarop je je onderzoek, toekomstvisies en ontwerpen deelt met de wereld.

Unit

In de Units staan intuïtieve lichamelijkheid en het onderzoeken van de ruimte gericht op lichaam en ruimte centraal. In het eerste jaar maak je kennis met onderzoek door te maken. Er worden verschillende methoden en werkwijzen geïntroduceerd. Binnen een jaarthema werk je samen met je tutor aan artistiek onderzoek.

In het tweede jaar krijgt de verweving van theoretisch onderzoek en artistiek onderzoek vaste vorm in het afstudeerproject.

Case

In de casestudy's werk je aan een urgente onderzoeksvraag die een belangrijke rol speelt in een werkopdracht van een institutionele opdrachtgever. Dit zijn uitdagingen waarvoor geen onmiddellijke en concrete oplossingen vereist zijn; de opdrachtgevers zijn in plaats daarvan op zoek naar onverwachte nieuwe strategieën en scenario's. De belangrijkste lesmethoden zijn veldwerk, studiodagen en workshops. Er worden onderzoeksmethoden ingezet uit andere disciplines, zoals antropologie, creatief schrijven, scenografie en curatie.

Theory

Interieurarchitecten moeten in staat zijn om vanuit een historisch, interdisciplinair en filosofisch perspectief actuele thema's te agenderen en onderzoeken. Daarom heeft theoretisch, individueel onderzoek een belangrijke plek in het curriculum. Je formuleert een onderzoeksvraag en ontwikkelt en schrijft vervolgens na een periode van gedegen literatuuronderzoek een paper. Later in de opleiding onderzoek je het thema van de door jou geformuleerde onderzoeksvraag ook via empirisch, experimenteel, artistiek onderzoek; het ruimtelijk onderzoek vormt samen met het theoretisch onderzoek de thesis.

Corpo-real discourse

Het curriculum 'corpo-real discourse' biedt mogelijkheden voor het onderzoeken van en reflecteren op de belangrijkste focus van de opleiding: de relatie tussen lichaam en ruimte. Dit waarborgt dat alle onderdelen van het onderwijsprogramma nauw worden verweven met het onderzoek door te maken in de units, en met de ontwikkeling van de theoretische onderzoeksvragen en andere feitelijke onderwerpen of discours die binnen het programma of tussen jou en je medestudenten naar voren kunnen komen.

Het belangrijkste doel van dit onderdeel is om binnen het onderwijsprogramma een diversiteit aan inzichten en perspectieven rond het thema corpo-real aan te bieden. Een externe moderator ontwikkelt voor elk studiejaar een programma van colleges, workshops, lezingen en galeriebezoeken.

Reflect

Zelfonderzoek is een belangrijk onderwerp binnen dit onderdeel van de opleiding. Aan het begin van de opleiding word je gevraagd om een omschrijving te geven binnen welk domein van het werkveld je in vijf tot tien jaar na het behalen van je master wilt werken. Daarvoor doe je eerst een werkveldonderzoek om een goed inzicht te verkrijgen in het werkveld door websites te analyseren, interviews te doen en mogelijke werkplekken te bezoeken. Daarna bepaal je in een ‘self-assessment’ in hoeverre je huidige vaardigheden en kwaliteiten aansluiten bij dit toekomstscenario. Op basis hiervan vindt vervolgens overleg plaats tussen jou en de opleiding waarin jouw leerdoelen worden vastgesteld.

In de masterforum bijeenkomsten, een van de belangrijkste methodieken binnen het onderdeel Reflect, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het delen van ervaringen en kennis gerelateerd aan de onderzoeksvragen, zowel tussen eerste- en tweedejaarsstudenten onderling als tussen studenten en de tutors die deze bijeenkomsten bijwonen.

Skills

De Skills-modules zijn nauw verweven met de inhoudelijke ontwikkelingsactiviteiten binnen de diverse domeinen. Tijdens deze modules maak je kennis met praktische onderzoeksmethoden om je te helpen een persoonlijke artistieke visie te ontwikkelen, en in de casestudy's leer je te bepalen welke kwaliteiten je kunt bijdragen aan een gezamenlijke inspanning, en welke rol je binnen de groep kunt spelen. Binnen het programma-onderdeel Reflect worden deze modules nauw verweven met het individuele perspectief dat deel uitmaakt van de reflectie binnen het Masterforum.

Travel

We gaan twee keer per jaar op reis. In september een studiereis naar de Biënnale van Venetië; daarbij worden om de twee jaar afwisselend de Biennale Architettura en de Biennale Arte bezocht. Dit stelt je in staat om op de hoogte te blijven van wereldwijde actuele en innovatieve ontwikkelingen binnen deze vakgebieden.

Daarnaast gaan we ook in januari op reis, elk jaar naar een andere bestemming. De belangrijkste thema's van deze reizen zijn orientatie op het internationale werkveld en uitwisseling met studenten uit andere internationale opleidingen waardoor je in staat worden gesteld je eigen ontwikkeling en onderzoek binnen een bredere context te beschouwen.

Studiepunten

Het curriculum van Corpo-real heeft een studielast van 120 studiepunten verdeeld over twee studiejaren.

Publicaties

De resultaten van de diverse programma-onderdelen worden gepubliceerd in de vorm van studio reports, casestudy reports, en een jaarlijks 'Corporeal report' op basis van de thema's van de afstudeerprojecten. Deze publicaties worden online gepubliceerd op het platform van issuu.

Op Vimeo worden regelmatig video's over de diverse programma-onderdelen gepubliceerd.

Zwolle

Op dit moment werkt Corpo-real nauw samen binnen de Human Matters-filosofie van de Academie voor Art & Design Zwolle. Corpo-real Base* is de plek binnen de Art Academy Zwolle waar studenten werken, elkaar ontmoeten en ruimtelijk werk maken in de werkplaatsen.