Interieurarchitectuur

De Master Interieurarchitectuur (IN__architecture) focust zich op corporeal, de constant veranderende relatie tussen mens en ruimte. Als architect kijk je verder dan het directe ontwerp en de vormgeving.

Dit is de Master Interieurarchitectuur (IN__architecture) bij ArtEZ:

  • Corporeal: het verkrijgen van hernieuwde kennis over de constant veranderende relatie tussen mens en ruimte.
  • Werken aan zowel theoretisch als ontwerpend onderzoek.
  • Je ontwikkelen tot een interieurarchitect die een bijdrage levert aan het (inter)nationale discours op het gebied van ruimte.
  • Transdisciplinaire samenwerkingen
  • Leren hoe je analytische, beschouwend ontwerpende onderzoeken kunt initiëren.
  • Focus op individuele studenten, hun persoonlijke kwaliteiten en motivatie.

Het onderwijs in de opleiding is Engelstalig. Het studiemateriaal is ook in het Nederlands beschikbaar. Lees meer bij toelating

Na je studie en het doorlopen van de tweejarige Beroepservaringsperiode (BEP) kun je je registreren als interieurarchitect. 

Sam Eerdman
Finals 2016, Aaltsje Venema
Finals 2016, Aaltsje Venema
A Room displaced
A Room displaced
Tools for food 2017