Graphic Design

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

ArtEZ zoekt binnen de opleiding Vormgeving voor de studie Graphic Design studenten die nieuwsgierig en ondernemend zijn. Die geïnteresseerd zijn in de visuele betekenis en hier graag vorm aan willen geven. Daarnaast moet je voldoen aan enkele diploma- en taaleisen.


Toelatingseisen Graphic Design in Zwolle

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. 
 • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

We toetsen:

    • Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
    • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en toont daadkracht en discipline.
    • Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.


Toelatingsexamen

Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je een portfolio hebt en daarmee werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis, op school of in cursusverband hebt gemaakt. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten. Neem ook schetsen mee die inzicht geven in het maakproces.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen enkele thuisopdrachten, die besproken worden op de toelatingsdag. Bij aanmelding via Studielink kies je een datum voor het toelatingsexamen. Per mail krijg je vervolgens informatie over de toelating, de bijbehorende thuisopdrachten en het vragenformulier (cv).
De commissie zal vragen naar je motivatie voor het vakgebied van grafisch ontwerpen en ook benieuwd zijn naar je kennis over beeldende kunst en vormgeving.

Toelatingsdag

De toelatingsdag voor Graphic Design in Zwolle bestaat uit de volgende onderdelen:

          • Je werkt gedurende de dag aan twee opdrachten; een opdracht naar de waarneming en een opdracht naar de verbeelding. Je werk kun je na afloop mee naar huis nemen. Neem tekenspullen, zoals grafietstift en houtskool mee en ook verf op water basis of gekleurd krijt. Papier krijg je van de school.
          • Je voert een gesprek met leden van de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit docenten en studenten van Graphic Design.
          • Tijdens het gesprek leg je de thuisopdrachten en een portfolio van jouw eigen vrije werk voor, bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie of je wel of niet toelaatbaar bent. Beslissend zijn je beeldende vermogens en je creativiteit.

Toelatingsdata

Zaterdag 16 maart 2019
Donderdag 4 april 2019
Zaterdag 25 mei 2019

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toelaatbaar bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een studie of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.