Graphic Design

Studie

Om een goed grafisch ontwerper te worden is nieuwsgierigheid naar de ander essentieel. Hoe geef jij vorm aan de rol als grafisch ontwerper? Ook dat aspect komt tijdens je studie Graphic Design in Zwolle aan bod.
Jouw eigen visie en beeldtaal ontwikkelen doen wij vanuit een persoonlijke benadering. Jouw persoonlijke ontwikkeling zien wij als iets heel belangrijks. Waar ben jij goed in, wat zijn jouw fascinaties en waar ligt jouw talent? Als je weet wie je zelf bent, dan kun je je ook beter verplaatsen in de ander. Daarnaast zorgen we dat ons curriculum steeds goed blijft aansluiten op het werkveld.

Digitale media integreren in de publieke ruimte, bijvoorbeeld Schiphol.

Het studieprogramma

Het studieprogramma is in de eerste drie jaar in grote lijnen hetzelfde. De focus en de competenties veranderen per jaar. In elk semester staat een thema centraal, het thema zorgt voor samenhang binnen alle vakken. Het thema wisselt steeds en zo blijft het curriculum ook steeds in beweging.

Het thema geeft richting aan het vak Individueel onderzoek. Dit is een belangrijk studieonderdeel waar de student een eigen onderzoek doet en aan de hand van het thema een eigen onderwerp met onderzoeksvraag bepaald. Dit onderzoek loopt als een rode draad door het hele studieprogramma. Binnen de elementaire vakken als typografie, beeld en interactie, 3D ontwerp en het vak Moving design leer je de grondbeginselen van het vak grafisch ontwerpen.

Het vak Moving design is een vak dat steeds een andere invulling krijgt doordat het nauw verweven is met trends en ontwikkelingen in het ontwerpvak en ontwikkelingen in de maatschappij. De naam staat voor beweging en ontroering.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan communiceren, presenteren en reflecteren. We werken aan communicatieopdrachten, projectplannen, portfolio’s en studenten bereiden zich voor op de beoordelingen en de beroepspraktijk.

Naast de grondbeginselen van het ontwerpen leer je omgaan met technieken als o.a. fotografie, grafiek, digitale media, hout en metaalbewerking. In de goed ingerichte werkplaatsen kun je na de instructielessen zelfstandig aan de slag en kun je de veelheid van technieken toepassen in het ontwerpen. De instructielessen vinden voornamelijk plaats in het eerste jaar.

Propedeuse: verkennen, ontdekken en leren

Het jaar van ‘verkennen, ontdekken en leren’: het ontwikkelen van een stevige basis voor de Hoofdfase. Het eigen individuele onderzoek staat hierbij centraal.

De propedeuse start met een introductie voor alle studenten van ArtEZ Zwolle. Voor de herfstvakantie staat een multidisciplinaire studiereis op het programma. Hieraan doen alle beeldende studierichtingen in Zwolle mee.

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debatten, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten aan. In het Zomer- en Winterlab werk je interdisciplinair samen aan vraagstukken van opdrachtgevers en kunstenaars van buiten.

Tweede jaar: afvragen, analyseren en interactie

Het jaar van ‘afvragen, analyseren en interactie: wat doet graphic design met ons? Waar kan het aan bijdragen en wat is de werking van verschillende media?
Onderdeel van dit jaar is een internationale studiereis. In het studiejaar 2018-2019 gaan de studenten van het tweede jaar naar Bologna.

Derde jaar: verdieping en eigen standpunt

Het jaar van ‘verdieping en eigen standpunt’: met een blik naar buiten vorm je steeds meer je eigen standpunt t.a.v. onderwerpen en gebeurtenissen in de wereld en worden je ontwerpen steeds meer eigen.
De verdieping pas je toe in je individueel onderzoek, je eigen identiteit is hierin zichtbaar. We werken in het derde jaar aan echte opdrachten van buiten. Je werkt individueel maar ook in groepsverband. Ook dit jaar maken we een studiereis, in 2018-2019 gaan we naar Milaan.

Vierde jaar: alles valt op zijn plek

Je krijgt de ruimte om al je vaardigheden, kennis en kunde toe te passen in een persoonlijk ontwikkelde opdracht met een eigen thema, waarmee je je visie op het vak en de maatschappij en je toekomstige positie als grafisch ontwerper kunt tonen. In je individueel studietraject komen onderzoek, analyse en kritische reflectie ruim aan bod. Vaste onderdelen zijn een stage, je scriptie en je eindpresentatie.

ArtEZ finals

Alle studenten Graphic Design tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals in Zwolle. Een bezoek aan deze eindexamenexposities is een aanrader als je erover denkt Graphic Design te gaan studeren.