Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle

Visie

Judith Boessen
Hoofd Docent BKV Zwolle

Visie

Vanuit interesse in beeldende kunst motiveer je anderen om zichzelf te verdiepen in de wereld van de verbeelding. Dat doe je door goed na te denken over de ontmoeting met de ander en door het ontwerpen van ontdekkende en uitdagende educatie.

Beeldende Kunst en Vormgeving

De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle ziet school als vrijgemaakte tijd en ruimte om na te denken over beeldende kunst, educatie, de wereld en je persoonlijke en professionele zelf. Je wordt een beeldende professional die kritisch beschouwend, maar actief ontwerpend beeldende activiteiten vorm geeft en uitvoert voor diverse personen en groepen. Centraal hierin staat het denken over de ontmoeting van de ander. Daarbij verhoudt je je steeds opnieuw tot de ander en leer je de diversiteit in de wereld kennen.

Je krijgt vanaf de start van de opleiding de ruimte om enerzijds structureel aan een eigen beeldend laboratorium te werken, waarbij het maken van beeldend werk en theorievorming continu aandacht krijgen. Anderzijds krijg je cursussen en workshops aangeboden die je creërend vermogen en inzicht in de historie en actualiteit van de beeldende kunst verbreden. Binnen de educatie ontwikkel je theoretische inzichten in de vraag wat goed onderwijs is, maar doe je tevens ervaring op in het voorbereiden en verzorgen van onderwijsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. 

Het team van DBKV Zwolle heeft de opdracht om enerzijds te voeden en anderzijds te bevragen. Dat doet zij zowel op beeldend als kunsteducatief vlak en vanuit zowel praktijk als theorie.