Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

Studie

Tijdens de deeltijd opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Arnhem verdiep je je in Beeldende Kunst en Vormgeving, Theorie van Kunst en Cultuur en Educatie. Daarnaast ervaar je de praktijk tijdens verschillende stages.

Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd Arnhem
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd Arnhem
Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd Arnhem
DBKV deeltijd Arnhem
ArtEZ Docent bkv Arnhem deeltijd
Opleiding Docent deeltijd Arnhem
Beeldende Kunst en Vormgeving

In de eerste tweeënhalf jaar zijn er veel contacturen en oriënteer je je breed binnen het vakgebied. Je werkt aan praktijkgerichte projecten en is er aandacht voor onderzoekende en verdiepende opdrachten. De laatste anderhalf jaar heb je de ruimte om individuele keuzes te maken binnen de drie studiedomeinen.

Propedeuse: brede oriëntatie

De propedeuse is breed, zodat je een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden binnen je studie en het beroep van kunstdocent. Op beeldend gebied komen verschillende media aan bod en onderzoek je waar jouw interesses en capaciteiten liggen. Dit doe je aan de hand van vakken als autonome vormgeving, digitale vormgeving en multimedia en toegepaste vormgeving 2D/3D. In het eerste jaar loop je ook al een korte stage.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede jaar: drie studiedomeinen

Het tweede studiejaar is ook breed en inhoudelijk een voortzetting van de propedeuse. De leerlijnen van het eerste jaar worden verdiept en uitgebreid. In het onderwijsprogramma werk je binnen de drie studiedomeinen:

  • Beeldende Kunst en Vormgeving
  • Theorie van Kunst en Cultuur 
  • Educatie

Derde jaar: stage en reflectie

In het derde jaar kun je kiezen hoe je jouw studietraject verder wilt inkleuren. De stage neemt in het derde jaar een belangrijke plaats in, evenals de reflectie daarop. Ook de vorming van een persoonlijke visie op de theoretische kunstvakken komt aan bod.

Vierde jaar: specialisatie

In de eindfase sluit je de drie studiedomeinen af en bepaal je een individueel profiel dat past bij je interesse en de beroepspraktijk. Je kunt bijvoorbeeld de nadruk leggen op vormgeving of juist op autonome beeldende kunst. Je kunt daarbinnen kiezen voor een bepaalde specialisatie: fotografie, constructie, meubel design, illustratie, animatie, game, e.d. Ook kun je je specialiseren in interdisciplinair werken en cultuurgeschiedenis, als je bijvoorbeeld later het vak Kunst Algemeen wilt gaan geven. 

Arnhem biedt ook de afstudeerspecialisatie lio-stage (leraar in opleiding) aan.

ArtEZ finals

Alle studenten van de docentenopleiding BKV doen eindexamen beeldende praktijk en tonen aan het einde van het schooljaar hun werk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan deze eindexamenexposities is een aanrader als je erover denkt de opleiding Docent BKV te gaan doen.  


Studielast

4 jaar, deeltijd. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen. Gemiddeld 30/40 uur per week incl. colleges

Lesrooster

Donderdag 9.15 - 16.30 uur of van 13.15 - 20.45 uur (dit kan per kwartaal wisselen)
Vrijdag 9.15 - 16.30 uur