Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Klassieke Muziek
Menu Klassieke Muziek

Piano

Piano

Het hoofdvak Piano Klassiek wordt gegeven door een team enthousiaste en intensief samenwerkende pianodocenten, die allen hun sporen hebben verdiend op het concertpodium en in de lespraktijk.

Naast het aanleren van de vereiste pianistische vaardigheden om later in de muziekpraktijk te kunnen functioneren, hechten zij veel belang aan de ontwikkeling van je individuele kwaliteiten, persoonlijke interessegebieden en unieke creatieve talenten. Hiermee bereiden we je zo optimaal mogelijk wordt voor op het creëren van je eigen niche in het hedendaagse muziekleven, dat momenteel zoveel veranderingen doormaakt.

Ook krijg je wekelijks groepslessen, zowel van de hoofdvakdocenten als van specialisten van buitenaf. In die lessen komt telkens een specifiek thema aan bod, zoals een onderwerp uit de pianoliteratuur, pianotechniek, methodiek, of een ander thema dat waardevolle aanvulling is op het studieprogramma. Dit stelt je in staat om je te ontwikkelen tot allround musicus. Daarnaast streven we ernaar om jaarlijks enkele masterclasses te organiseren, die weer nieuwe invalshoeken kunnen opleveren.

De piano-afdeling wil een hechte eenheid en een vruchtbare en stimulerende leeromgeving vormen, waarin je optimaal kunt profiteren van een inspirerende, constante uitwisseling van ideeën, leervaardigheden en creatief gedachtengoed.

Specifieke toelatingseisen Piano

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke instrumentale toelatingseisen. Je bereidt minimaal één etude en één voordrachtsstuk voor, tenzij dit anders is aangegeven. De genoemde werken dienen als voorbeeld. Je kunt ook andere stukken kiezen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Je speelvaardigheid wordt getoetst aan de hand van:

  • majeur en mineur toonladders en de daarbij behorende gebroken drieklanken;
  • twee etudes verschillende in karakter, tempo en techniek, bijvoorbeeld Czerny - Opus 740 of Cramer-Blow - 60 Ausgewaehlte Etuden;
  • een twee- of driestemmige inventie van Bach;
  • een sonate van Haydn, Mozart of Beethoven;
  • twee voordrachtstukken uit latere stijlperiodes. 

 Eindexamen bachelor Ruben Tekelenburg. Het gehele eindexamen is te vinden op YouTube

Hoofdvakdocenten

Sepp  Grotenhuis

Sepp Grotenhuis

Docent / Coach Piano
Al 20 jaar docent bij ArtEZ Zwolle, van zijn 13e tot zijn 37e gewerkt als solist en kamermusicus, speelde Mozart en Beethoven, kreeg een Edison voor hedendaags repertoire

Frank van de Laar

Frank van de Laar

Docent Piano
Heeft een uitgebreide internationale concertpraktijk waarin hij samen heeft gewerkt met o.a Camerata RCO, Nicolas Altstadt en James Campbell, heeft meer dan 25 CD’s op zijn naam