Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Platform Futures

Maatschappij
Technologie & informatie
Lectoraat Aesthetics and Cultures of Technology
  • Gestart in: september 2021

Small Books for Big Platforms: een reeks 'kleine boeken' die uitnodigt tot vergelijken en het aangaan van dialogen over de rol en plaats van platformen. Wetenschappers die zich bezighouden met het beleid en de regelgeving omtrent - en de implementatie van - de digitale cultuur en het gebruik van opkomende en bestaande platformstructuren, worden uitgenodigd om in samenwerking met Digital Asia Hub kritisch inzicht te geven in de veelheid aan mogelijkheden en de vertakkingen van platformsamenlevingen.

Platform Futures